Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Atrakcyjna działka rolno – budowlana na sprzedaż

30 maja 2022
Ogłoszony został II przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szerzyny, składającej się z działek o numerach ewid.: 2412/1 o powierzchni 0,36 ha oraz 2412/2 o powierzchni 0,17 ha w miejscowości Czermna.
Nieruchomość zlokalizowana jest w Czermnej przy granicy województw małopolskiego oraz podkarpackiego. Nieruchomość składa się z dwóch działek przylegających do siebie o kształcie prostokąta o łącznej powierzchni 0,53 ha. W otoczeniu nieruchomości dominują tereny zielone. Nieruchomość jest niezabudowana (budynek widoczny na mapie ewidencyjnej nie istnieje w terenie) i niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami. Uzbrojenie terenu: nieruchomość zlokalizowana jest w terenie o utrudnionym dostępie do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Dojazd: nieruchomość ma ograniczony dostęp do drogi publicznej – brak formalnego dojazdu do działek. Obciążenia nieruchomości i innymi prawami: brak.
Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 2412/1 znajduje się w terenach ozn. symbolem planu R86 – tereny rolnicze, natomiast dz. nr 2412/2 znajduje się w terenach ozn. symbolem planu RM275 – tereny zabudowy zagrodowej.
Dokładne przeznaczenie powierzchni można zobaczyć w Systemie informacji przestrzennej:
Cena wywoławcza nieruchomości: 38.000 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
Termin i miejsce przetargu: w dniu 01.07.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny (sala narad, pok. nr 005).
Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: 3.800 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 27.06.2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Gminy Szerzyny:
BS w Pilźnie o/Szerzyny 16 9477 1011 0051 5490 2000 0010 i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu.
Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Gminy Szerzyny.
Telefon kontaktowy do pracownika odpowiedzialnego za przetarg: 14 65 17 300 wew. 122.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu:
Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00