Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Fundusze europejskie

Zakończenie realizacji projektu – wyposażenie PSZOK w Szerzynach marzec 2022

Dobiegła końca realizacja projektu o nazwie: „Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach” realizowanego dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej...

14 marca 2022

Przystąpienie do realizacji grantu Cyfrowa Gmina luty 2022

Gmina Szerzyny przystąpiła do realizacji grantu ,,Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Celem...

2 lutego 2022

Zakończenie prac termomodernizacyjnych w czterech szkołach – sierpień 2021

Gmina Szerzyny zakończyła realizację projektu o nazwie: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny” w ramach którego 4 szkoły podstawowe (budynki  użyteczności...

31 sierpnia 2021

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Ołpinach

Szanowni Mieszkańcy! Grzegorz Gotfryd Wójt Gminy Szerzyny informuje, że zakończono prace związane z realizacją projektu pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy...

12 maja 2021

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych – Grant nr 1

Gmina Szerzyny realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych – Grant nr 1 dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu...

9 lutego 2021

Podsumowanie działań PSR w Tuchowie 2020

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju ma za sobą kolejny rok wytężonej pracy 2020 rok był kolejnym owocnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej...

30 grudnia 2020

INFORMACJA Wójta Gminy Szerzyny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2023

INFORMACJA Wójta Gminy Szerzyny z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2023...

11 grudnia 2020

Kolejne pozyskane dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów

W trosce o zaspokojenie potrzeb uczniów, w zakresie zapewnienia możliwości uczestnictwa w zdalnej nauce, Gmina Szerzyny pozyskała kolejne środki na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów...

27 listopada 2020

Możliwość zgłaszania przez działające na terenie Gminy Szerzyny, stowarzyszenia/podmioty gospodarcze/inne instytucje propozycji projektów do dopisania w Gminnym Programie Rewitalizacji listopad 2020

W związku z planami aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2020, zachęca się zainteresowanych do zgłaszania propozycji projektów, które wpłynąć mogą na...

27 listopada 2020
Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00