Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Fundusz Dróg Samorządowych – edycja 2019

6 października 2020

Gmina Szerzyny realizuje od 2019 r. projekt o nazwie: „Rozbudowa drogi gminnej klasy D nr 200602K Szerzyny – Nagórze w km od 0+109,70 do 0+152,87 oraz budową obiektu mostowego w km od 0+116,61 do 0+143,71 w miejscowości Szerzyny w Gminie Szerzyny”

Zadanie to jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 767 544,58 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 237 281,00 zł

i kwota wkładu własnego: 530 263,58 zł.

Planowany efekt projektu:

1. Rozbudowa drogi gminnej, w ramach której powstanie droga o nawierzchni bitumicznej o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu, dwukierunkowa, usytuowana w obszarze zabudowanym.

2.Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu o konstrukcji żelbetowej, ramowej na potoku Olszynka wraz z wykonaniem odcinkowego umocnienia koryta potoku Olszynka.

Celem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg, poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej.

W ramach projektu stworzony zostanie zamknięty ciąg komunikacyjny łączący drogę gminną klasy D o numerze 200602K z drogami wyższej kategorii, prowadząc możliwość komunikacyjną w stronę głównych ośrodków gospodarczych, począwszy od Tuchowa, Tarnowa i w kierunku Krakowa poprzez drogi powiatowe: 1387K, nr 1357 K, drogi wojewódzkie: nr 980, nr 977, drogi krajowe nr 28 i 75, autostradę A4.

Most będzie stanowił alternatywę komunikacyjną w okresie często nawiedzających Gminę Szerzyny powodzi/podtopień gdyż jego usytuowanie będzie pozwalało na przejazdy w obrębie miejscowości Ołpiny czy też Szerzyny zarówno przez mieszkańców jak również służby porządkowe. W bezpośredniej odległości od planowanego do budowy mostu znajdują się podmioty gospodarcze, prowadzące działalność produkcyjno-usługową, które obecnie mają utrudniony dostęp komunikacyjny do centrów miejscowości jak również do dalszych podmiotów miejskich, z którymi współpracują (Tuchów, Tarnów, Kraków, Jasło itd.). Ich oddalone od centrów wsi, usytuowanie oraz utrudniony dostęp komunikacyjny dla klientów, obecnie nie pływa pozytywnie na ich rozwój gospodarczy a przez co na rozwój regionu. Realizacja nowego połączenia drogowo-mostowego przyczyni się zatem do potencjalnego wzrostu zainteresowania powstawania nowych działalności gospodarczych w obrębie terenu oddziaływania inwestycji. Most będzie ponadto pełnił rolę łącznika dróg prowadzących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, podmiotów pełniących funkcję zaspokajania potrzeb społecznych.

Inwestycja obecnie jest realizowana, a jej zakończenie planowane jest na 30 kwietnia 2021 r.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00