Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa

14 marca 2019

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

38-246 Szerzyny 521

tel. (14) 651 74 46

e- mail: kulturaszerzyny@onet.eu

e- mail: gckicz@szerzyny.pl

Siedziba:

Wiejski Dom Kultury w Szerzynach

38 – 246 Szerzyny 159

Wiejski Dom Kultury w Szerzynach: tel. (14) 651 74 46

Godziny pracy:

Poniedziałek    1600 – 2000

Wtorek    1200 – 2000

Środa    1100 – 1900 dzień wewn.

Czwartek 1100 – 2100

Piątek      1200 – 2000

Sobota     1200 – 2000

Wiejski Dom Kultury w Czermnej: tel. (14) 652 81 65

Godziny pracy:

Wtorek    1600 – 1930

Środa    1300 – 1900dzień wewn.

Czwartek 1600 – 1930

Piątek      1630 – 2000

Sobota     1630 – 2000

Klub Kultury w Swoszowej: tel. (14) 6517 940

Godziny pracy:

Wtorek    1530 – 1930

Środa     1300 – 1900 dzień wewn.

Czwartek 1530 – 1930

Piątek      1600 – 2000

Sobota     1600 – 2000

Wiejski Dom Kultury w Ołpinach : tel. (14) 651 9204

Godziny pracy:

Wtorek    1600 – 1930

Środa     1300 – 1900 dzień wewn.

Czwartek 1600 – 1930

Piątek      1630 – 2000

Sobota     1630 – 2000

Klub Kultury w Żurowej : tel: (14) 651 8 320

Godziny pracy:

Wtorek    1530 – 1930

Środa     1300 – 1900 dzień wewn.

Czwartek 1530 – 1930

Piątek      1600 – 2000

Sobota     1600 – 2000

Powyższy czas pracy obowiązuje od 01.11 do 31.03 w okresie od 01.04 do 31.10 czas pracy przesunięty o godzinę później.

Podczas organizowania imprez godziny pracy mogą zostać zmienione.

Rys historyczny:

Uchwałą Rady Gminy Szerzyny z dnia 20.03.1991r.  powstało Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach.

Powołanie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach miało szczególnie na względzie ożywienie działalności istniejących już domów kultury w Ołpinach i Czermnej
oraz uruchomienie klubów kultury w każdym sołectwie. Rozbudowano również sieć bibliotek publicznych.

W obecnej chwili każda miejscowość w naszej gminie posiada klub lub dom kultury oraz bibliotekę, w której zatrudnieni są pracownicy GCKi Cz.

W codziennej pracy pracownicy koncentrują się na upowszechnianiu różnych form kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dbają o kultywowanie tradycji ludowych.

W okresie Bożego Narodzenia kultywowane są prastare i nowsze widowiska : draby, turoń, kobyłka, herody, jasełka, przeglądy kolęd i pastorałek. W okresie karnawału ,współpracując z Kołami Gospodyń Wiejskich, pracownicy nie zapominają o tradycji „zapustów”.

Okres Wielkanocy to czas na zdobienie pisanek metodami tradycyjnymi, udział w konkursach gminnych i powiatowych.
W okresie letnim podtrzymywany jest zwyczaj wicia wieńców dożynkowych święconych w Święto Matki Bożej Zielnej i podczas dożynek.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez w Gminie jak również uczestniczy w imprezach organizowanych przez powiat i województwo, między innymi: Panoramy Kultury GminySzerzyny ( 1992, 1993 ), Gminne Dożynki ( co roku od 1997r. ), Dożynki Powiatowe, Dożynki Ogólnopolskie ( Częstochowa 2000 ), 650- lecie Szerzyn ( 1998 ), 650- lecie CzermnejLato zkulturą powiatu jasielskiego ( 2000 ), 125- lecie OSP Szerzyny130- lecie OSP Ołpiny, jubileusze orkiestr strażackich, Jarmark Ludowy (Szerzyny 2007 ), Pogórzańskie Święto Produktów Regionalnych Czermna (2007 ).

W ramach zorganizowanego konkursu „Legendy mojej okolicy” ( 2008 ) możliwe było zapisanie przez młodych literatów baśniowych dziejów miejscowej ludności .

GCKiCz zorganizowało także szereg letnich pikników, festynów, zabaw sylwestrowych, andrzejkowych, jubileuszowych, biesiad, kursów, wystaw, przedstawień,spotkań, konkursów, wycieczek, turniejów i innych okolicznościowych uroczystości.

Od 2000r. wydawany jest kwartalnik społeczno – kulturalny ,, Gmina Szerzyny „,w którym zamieszczane są informacje z zakresu działalności GCKiCz, informacje bieżące, ciekawostki historyczne, aktualności z różnych źródeł i placówek.

Na terenie gminy działają 4 biblioteki publiczne: w Szerzynach, Czermnej, Ołpinach

i Żurowej, które włączone są w strukturę Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Biblioteki zaopatrzone są w księgozbiór, z którego korzystają czytelnicy. Większość księgozbiorów jest wypożyczana przez czytelników na zewnątrz. Natomiast księgozbiór podręczny, do którego zaliczamy różnego rodzaju encyklopedie, słowniki, leksykony itp. jest udostępniony czytelnikom na miejscu w czytelni.

Każda biblioteka prenumeruje kilka kolorowych czasopism, które można poczytać w bibliotece, lub wypożyczyć do domu.

Biblioteka w Szerzynach i w Ołpinach posiadają również komputery z dostępem do Internetu.

Godziny otwarcia poszczególnych bibliotek:

Biblioteka Publiczna w Szerzynach: tel. (14) 651 74 46

Poniedziałek:                          840 – 1540

Wtorek:                                  1000 – 1600

Środa:                                     900 – 1500 dzień wewn.

Czwartek:                               1000 – 1600

Piątek:                                     9 00– 1800

Biblioteka Publiczna w Czermnej: tel . (14) 652 81 65

Poniedziałek:                         1100 – 1500

Wtorek:                                 1200 – 1600

Środa:                                    1100 – 1500 dzień wewn.

Czwartek:                               1100 – 1500

Piątek:                                    1400 1800

Biblioteka Publiczna w Ołpinach: tel . (14) 651 92 04

Poniedziałek:                          1100 – 1500

Wtorek:                                 1200 – 1600

Środa:                                     1100 – 1500 dzień wewn.

Czwartek:                               1000 – 1400

Piątek:                                     1400 – 1800

Biblioteka Publiczna w Żurowej: tel. (14) 651 83 20

Poniedziałek:                          1200 – 1600

Wtorek:                                  1200 – 1600

Środa:                                     1100 – 1500 dzień wewn.

Czwartek:                               1200 – 1600

Piątek:                                    1400 – 1800

Księgozbiór w poszczególnych bibliotekach:

Biblioteka w Szerzynach posiada 15481 woluminów, w tym literatury dla dzieci i młodzieży jest 4299 woluminów, literatury pięknej dla dorosłych 6633 woluminów i literatury popularno-naukowej 4549 woluminów.

Biblioteka na bieżąco zaopatruje się w nowości wydawnicze i uzupełnia braki w księgozbiorze, zwłaszcza w lekturach szkolnych.

W 2006 roku Biblioteka Szerzyny zarejestrowała 502 książki, w tym 250 woluminów zostało sfinansowane przez Ministerstwo Kultury, 230 woluminów zakupiono ze środków gminy, pozostałe 22 książki to dary z Biblioteki Miejskiej z Tarnowa.

Zakupiono:

Literatury dla dzieci – 169 woluminów

Literatury pięknej – 205 woluminów

Literatury niebeletrystycznej – 128 woluminów

Biblioteka w Czermnej posiada 10743 woluminów, w tym literatury dla dzieci i młodzieży jest 2882 woluminów, literatury pięknej dla dorosłych 5699 wolumin&´w, oraz literatury popularno-naukowej 2162 woluminów.

W roku 2006 biblioteka zakupiła 328 książek, są to przede wszystkim nowości wydawnicze, w tym:

Literatury dla dziecięcej – 121 woluminów

Literatury pięknej dla dorosłych – 134 woluminy

Literatury niebeletrystycznej – 73 woluminy

Biblioteka w Ołpinach posiada 10275 woluminów, w tym literatury dla dzieci i młodzieży 3057 woluminów, literatury pięknej dla dorosłych 4651 woluminów, oraz literatury popularno-naukowej 2567 woluminów.

W roku 2006 biblioteka zakupiła 307 książek, w tym:

Literatury dla dzieci i młodzieży – 126 woluminów

Literatury pięknej dla dorosłych – 135 woluminów

Literatury niebeletrystycznej – 46 woluminów

Biblioteka w Żurowej posiada 6561 woluminów, w tym literatury dla dzieci i młodzieży 1756 woluminów, literatury pięknej dla dorosłych 2611 woluminów, oraz literatury popularno-naukowej 2194 woluminów.

W ubiegłym roku biblioteka zakupiła 335 książek w tym:

Literatury dla dzieci – 128 woluminów

Literatury pięknej dla dorosłych – 147 woluminów

Literatury niebeletrystycznej – 60 woluminów

Formy promocji książki w bibliotekach:

Sporządzanie wystawek książkowych poświęconych pisarzom w ich rocznice urodzin.

Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży.

Wycieczki dzieci przedszkolnych do biblioteki.

Lekcje biblioteczne.

Pogadanki na temat literatury dziecięcej – wycieczki z klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Prowadzenie katalogów alfabetycznych alfabetycznych działowych.

Działalność informacyjna poprzez księgozbiór podręczny, jak również przez Internet.

Pisanie artykułu o książce do gazety lokalnej.

Udzielanie wiadomości na temat nowości wydawniczych.