czwartek, 15 listopada 2018, imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
14.06.2018.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 17 maja 2018 r. decyzji Nr 71/B/2018 znak: WI-XI.7840.20.11.2018.EJ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 03.04.2017 r., złożony 06 kwietnia 2018 r. przez inwestora: Gmina Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny, inwestycji: Budowa nowego odcinka potoku Olszynka wraz z likwidacją jego istniejącego odcinka oraz przebudowa fragmentu istniejących cieków wodnych w ramach zadania pn.: Regulacja odcinka potoku Olszynka w miejscowości Szerzyny i Ołpiny.

Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Szerzyny, miejscowość Ołpiny, numery ewidencyjne działek 1309/1, 1302/10, 1310/1, jednostka ewidencyjna Szerzyny, obręb 0003 Ołpiny, miejscowość Szerzyny, numery ewidencyjne działek 1300, 1280, 1279, 1278/1, 1278/2, 1103/2, 1103/3, 1105/2, 1105/3, jednostka ewidencyjna Szerzyny, obręb 0001 Szerzyny.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 64, tel. 12 39 21 490, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 900–1700, wtorek – piątek w godz. 730–1530.

 
04.06.2018.

(Kliknij aby powiększyć)

 
04.06.2018.

OGŁOSZENIE: Dofinansowanie wymiany starego pieca - dodatkowy nabór

Wójt Gminy Szerzyny informuje, iż można jeszcze zapisać się na listę osób chętnych na dofinansowanie wymiany starego pieca węglowego na nowy piec opalany ekogroszkiem, z automatycznym podajnikiem.  Deklarację/wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Szerzyny, pok. nr 008 lub 113, do dnia 30 czerwca br. 

Wniosek do pobrania i wydrukowania znajduje się tutaj:

 

 
24.04.2018.

Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Szerzyny za odpracowaniem znajduje się tutaj

 
20.04.2018.
Image

Wójt Gminy Szerzyny informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wymianę starego pieca węglowego na nowy niskoemisyjny piec na paliwo stałe (ekogroszek), spełniający wymagania ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń.

Lista kotłów spełniających wymagania ekoprojektu dostępna na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Maksymalne dofinansowanie do nowego pieca wynosi do 8 tys. zł. oraz do 1 tys. zł. do modernizacji instalacji. Wysokość dotacji jest ustalana każdorazowo i indywidualnie do danej nieruchomości z uwagi na dobór nowego kotła, jego moc oraz moc określoną w audycie energetycznym.

Warunki otrzymania dotacji:

1. złożenie w Urzędzie Gminy Szerzyny wniosku o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła,

2. posiadanie wykonanego przez niezależną firmę audytu energetycznego,

3. podpisanie umowy dotacji z Gminą Szerzyny.

Szczegóły dotyczące otrzymania dotacji zostały określone w Uchwale nr LIII/415/2018 Rady Gminy Szerzyny z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szerzyny w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

Uchwała dostępna jest pod adresem: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2018/1158/akt.pdf

Wymiana kotłów i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania możliwa jest w ramach realizacji projektu p.n.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Szerzyny poprzez inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe”, dofinansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, związanego z wymianą niesprawnych piecy i montażem nowych kotłów, proszeni są o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Szerzyny (Maciejem Sokulskim, Elżbietą Kmiecik-Wilczkiewicz), dostępnymi pod numerem telefonu: 14 6517300.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 427
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny