piątek, 25 maja 2018, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
30.03.2012.

INFORMACJA


Wójt Gminy Szerzyny informuje, że na terenie Nadleśnictwa Dukla, Brzozów, Rymanów i Kołaczyce działa oszust, oferujący sprzedaż drewna na cele opałowe. Schemat postępowania jest zawsze taki sam. Mężczyzna na przygotowanym druku spisuje z zainteresowaną osobą umowę sprzedaży drewna opałowego z dowozem do domu. Z umowy tej wynika, że oszust występuje w imieniu Dyrekcji Lasów Państwowych (Nadleśnictwa), a na druku umowy znajdują się kserokopie oryginalnej pieczęci Nadleśnictwa oraz pieczęci i podpisu nadleśniczego. Na poczet obiecanego drewna pobierana jest przedpłata w kwocie wynikającej z treści umowy.

Mężczyzna dokonuje oszustw w bliskim sąsiedztwie budynków nadleśnictw a dla uwiarygodnienia działania nosi strój zbliżony do wzoru munduru terenowego leśnika z naszywką „Służba Leśna”.

Jednocześnie informuje, że legalna sprzedaż drewna odbywa się wyłącznie w kancelariach leśnictw, w godzinach i dniach wyznaczonych przez Leśniczych

 
21.03.2012.
Image

Image

Image
 
21.03.2012.

KONKURS CZYTELNICZY !!!

Dużo czytam, dużo wiem”


Biblioteka Publiczna w Czermnej zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Czermnej do udziału w konkursie czytelniczym, który ma na celu popularyzację literatury dla dzieci i młodzieży.


REGULAMIN KONKURSU


Warunki uczestnictwa.

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów z klas I-III i IV-VI.

 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy są lub będą Czytelnikami Biblioteki Publicznej w Czermnej.

 3. Konkurs polega na przeczytaniu jak największej ilości książek.

 4. Każdy z uczestników konkursu przy pierwszym wypożyczeniu książki otrzyma „kartę czytelnika” i „dzienniczek czytelniczy”, w którym powinien wpisywać informacje dotyczące przeczytanej książki – autor, tytuł, itp. Do podstawowych informacji należy dołączyć własnoręcznie wykonaną ilustrację jednego wydarzenia opisanego w danej książce lub w kilku zdaniach streścić przebieg wydarzeń ( zanotować w dzienniczku ).


Terminy :

1.Konkurs będzie trwał od 26. marca do 10 września br.

2. „Dzienniczek” wraz z „kartą czytelnika” należy dostarczyć do Biblioteki do 10 września 2012 r.

3. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 17.09.2012 r. o godz. 14.00 w Bibliotece Publicznej w Czermnej.

4.Nagrody- Przewiduje się przyznanie I, II i III nagrody dla uczniów w dwóch kategoriach: kl. I-III i IV-VI.


Zapraszamy .

 
16.03.2012.

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

W związku z obserwowanym w okresie wiosennym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach, będącym niejednokrotnie przyczyną powstania pożarów lasów, budynków i innych obiektów Wójt Gminy Szerzyny apeluje o zaniechanie tego procederu. W większości przyczyną pożarów jest działalność człowieka, który jest przekonany, że spalenie trawy i pozostałości roślinnych spowoduje użyźnienie gleby i szybszy wzrost młodej roślinności. Niestety prawda jest inna, w pożarach giną szlachetne rośliny, które po pożarach zastępowane są przez szybciej rozwijające się gatunki mniej szlachetne i chwasty. Pożary zabijają również zamieszkujące poszycia zwierzęta i ptaki oraz stanowią zagrożenie dla pobliskich domostw. Rolnicy, którzy wypalają trawy powinni pamiętać również, że warunkiem uzyskania unijnej dopłaty do gruntu rolnego jest utrzymywanie go w dobrej kulturze rolnej i jeśli zostanie udowodnione, że wypalali trawy, mogą stracić dopłaty.


Wypalanie traw niesie ze sobą wiele zagrożeń takich jak:

 • co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie,

 • do atmosfery przedostaje się wiele związków chemicznych będących trucizną dla ludzi i zwierząt,

 • wypalanie traw i związane z tym duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do kolizji i wypadków drogowych,

 • wysuszone po zimie trawy palą się bardzo szybko a rozprzestrzenianiu się ognia pomagają powiewy wiatru,

 • giną zwierzęta domowe, duże zwierzęta leśne, gryzonie, płazy, gady a także owady, które pełnią ważną rolę w ekosystemie ziemi,

 • płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej,

 • wypalanie traw to duże zagrożenie dla lasów – ogień przenosząc się na obszary leśne, niszczy drzewostany, które odradzają się przez wiele dziesiątek lat.


Pamiętajmy, że wypalanie traw jest NIEBEZPIECZNE A TAKŻE NIEDOZWOLONE !!!


Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

 • Art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

 • Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 
09.03.2012.

ZAJĘCIA FERYJNE – POSTAW NA RODZINĘ

W GMINIE SZERZYNY

 

Tegoroczne ferie zimowe organizowane przez

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Urząd Gminy

w Szerzynach oferowały młodszym i starszym wiele ciekawych zajęć.

 

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 41 42 43 44 45 46 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 388 - 396 z 406
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny