poniedziałek, 22 października 2018, imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
22.05.2012.

Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskichW związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:


Zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.


Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno – kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:


- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,

- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno – kostnych,

- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,

- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno – kostnych na koszt właściciela,

- blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu. W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno – administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno – kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Jarosław Naze

 
21.05.2012.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Szerzyny

w sprawie udziału w komisji konkursowej


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz ogłoszenia z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie konkursu na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.


Czytaj całość
 
21.05.2012.
Image

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINYNazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach

Określenie stanowiska: Asystent rodziny

Stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Czytaj całość
 
21.05.2012.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wójt Gminy Szerzyny


ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.Nazwa zadania : '' Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, gdzie występuje problem nadużywania alkoholu ''.


Liczba złożonych ofert: 2.


Czytaj całość
 
14.05.2012.

Dzień 31 maja 2012 r. jest Światowym Dniem bez Tytoniu. Tegoroczne obchody przebiegać będą pod hasłem: „Działania marketingowe przemysłu tytoniowego” i skierowane są do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet.

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczności na działania marketingowe przemysłu tytoniowego, promocję zdrowego stylu życia, wskazanie zysków płynących z niepalenia, zwiększenie świadomości prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, skutków czynnego i biernego palenia tytoniu, w szczególności dla kobiet i ich potomstwa.EKW
 
««  start « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 48 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 388 - 396 z 427
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny