niedziela, 21 stycznia 2018, imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Infrastruktura
30.09.2013.

AKCJA USUWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

W dniu 2 października 2013 r. na terenie Gminy Szerzyny realizowana będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

 

Odpady należy wystawić w stałych miejscach odbioru odpadów komunalnych.

 

W ramach prowadzonej akcji zbiórce nie podlegają typowe śmieci czyli bytowe odpady komunalne, a także odpady niebezpieczne.

 

 
11.07.2013.

Po rozstrzygnięciu przetargowym stawka za 1 tonę odpadów wynosi 591,84 zł.

Liczba osób z terenu Gminy Szerzyny objęta opłatą wynosi 6 500. Na podstawie danych z lat ubiegłych otrzymanych z GZGK w Szerzynach przyjęto, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku wywiezionych zostanie łącznie 430 ton odpadów.

Do kalkulacji kosztów przyjęto również /zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/ wydatki związane z obsługą systemu odpadów tj. wynagrodzenie pracowników oraz koszt zakupu oprogramowania i sprzętu do obsługi systemu odpadów tj. 18 000 zł.

430 ton x 591,84 zł = 254 491,20 zł + 18 000 zł = 272 491,20 zł :6500 = 41,92 zł :6 m-cy = 6,99 zł


W przypadku stawki 13 zł od osoby za odpady niesegregowane oparto się na Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, na podstawie której każda z gmin ma osiągać odpowiedni procent recyklingu. Brak segregacji odpadów doprowadzi do naliczenia na gminę kar pieniężnych zgodnie z art 9x ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do każdej tony odpadów umieszczonych na składowisku kara będzie wynosiła 200,00 zł /art. 290 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo ochrony środowiska/. W związku z powyższym stawki za odpady niesegregowane zostały ustalone z uwzględnieniem kar które zostaną nałożone na gminę w przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów.


Wzrost ceny za wywóz odpadów jest podyktowany wzrostem kosztów składowania odpadów na wysypisku /cena określona w postępowaniu przetargowym/ oraz zniesieniem dotacji do jednego mieszkańca. Dotacja była wypłacana przez gminę do 30 czerwca 2013 roku.

 
01.07.2013.
Harmonogram odbioru śmieci na rok 2013 znajduje się tutaj
 
08.05.2013.
Jak segregować odpady
 
08.01.2013.

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, Poz. 897) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Szerzyny, wpisane zostały następujące przedsiębiorstwa:


1) TRANS-FORMERS KARPATIA Spółka z o.o.,

ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów,

Tel.: (14) 62 63 540

NIP 873-10-14-995

REGON 850384270


2) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,

ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów,

Tel.: (14) 621 82 47

NIP 873-020-86-97

REGON 8500338433) Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c.

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz,

Tel.: (18) 442 01 00

NIP 734-10-12-350

REGON 4903769784) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków,

Tel.: (12) 653 88 55

NIP 679-25-87-750

REGON 357054048

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 25 z 25
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny