poniedziałek, 18 lutego 2019, imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Rolnictwo
Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego październik 2016
06.10.2016.
Image

Przy udziale środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w miesiącach czerwiec – wrzesień na terenie Gminy Szerzyny wykonywane były zabiegi mechaniczne i chemiczne mające na celu zwalczanie rośliny inwazyjnej jaką jest barszcz Sosnowskiego. Zakres zadania obejmował eliminację tej rośliny jako inwazyjnego gatunku obcego, który występuje głównie wzdłuż potoku Olszynka jak również wybiórczo na polach uprawnych będącymi nieużytkami w miejscowości Ołpiny. Zadanie obejmowało stosowanie zabiegów mechanicznych, mających na celu ścięcie łodyg rośliny barszczu Sosnowskiego oraz wykonanie zabiegów środkami chemicznymi, mających na celu porażenie systemu korzeniowego, a w efekcie obumarcie rośliny. Realizacja zadania miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa dla osób poruszających się w pobliżu zachwaszczonych terenów. Ponadto dzięki likwidacji ognisk rośliny, odtworzone zostały naturalne ekosystemy, które zostały zniszczone w wyniku rozprzestrzeniania się rośliny barszczu. Dzięki wykonanym zabiegom mechanicznych i chemicznych zostało zmniejszone ryzyko dalszego rozpowszechniania i rozrastania się siedlisk barszczu.

 

Całkowity koszt zadania to 9 300,00 zł, z czego 8370,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Krakowie.

 
Zabezpieczenia przed aktywnością bobrów sierpień 2016
12.08.2016.

Zabezpieczenia przed aktywnością bobrówRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej w województwie małopolskim realizuje w 2016 r. zadanie Zarządzanie populacją bobra europejskiego na obszarze województwa małopolskiego – stosowanie materiałów zabezpieczających przed szkodami.

Celem zadania jest zmniejszenie liczby i rozmiaru strat wyrządzanych przez bobry oraz zminimalizowanie wypłacanych odszkodowań. Podejmowane działania mają równocześnie łagodzić konflikty społeczne wywoływane działalnością tego podlegającego ochronie prawnej gatunku. W związku z tym zakupiono materiały zabezpieczające przed stratami powodowanymi przez bobry - siatkę metalową, siatkę leśną, słupki metalowe i pastuchy elektryczne - w celu ich nieodpłatnego przekazania właścicielom gruntów, na których zaistniały szkody i istnieje zagrożenie wystąpienia dalszych strat gospodarczych powodowanych przez ten gatunek.

Aby otrzymać materiały do zabezpieczenia drzew, upraw, itp. należy przesłać wniosek zawierający m.in. uzasadnienie (opis sytuacji) oraz orientacyjną ilość potrzebnej siatki, słupków metalowych lub ogrodzenia elektrycznego. Wniosek należy przesłać na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków lub jednego z dwóch wydziałów terenowych:

  • dla powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz Miasta Tarnów – Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;

Ilość materiałów zabezpieczających jest ograniczona.

W razie pytań prosimy o kontakt z Moniką Augustyn z Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie, adres e-mail: monika.augustyn.krakow@rdos.gov.pl, tel. (14) 69-63-353.

 
Badania Rolne maj 2016
20.05.2016.
Plakat badania rolne wraz z opisem znajduje się tutaj
 
Ogłoszenie ARiMR przedłużenie terminu na wnioski o dopłaty bezpośrednie maj 2016
13.05.2016.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

 

Wnioski mogą być złożone osobiście przez rolnika lub każdą inną osobę nawet, jeśli nie jest to osoba podpisana na wniosku (tzw. „osoba trzecia”) albo przesłane za pośrednictwem placówki pocztowej na adres:

 

ARiMR

Biuro Powiatowe w Tarnowie

ul. Krakowska 134

33-100 Tarnów

 

 
Szkolenie dla rolników luty 2016
29.02.2016.

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Tarnowie uprzejmie informuje o szkoleniu, którego tematem będą „Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej PROW 2014-2020 z działania: „Modernizacja gospodarstw rolnych” w następujących obszarach:

  • rozwój produkcji prosiąt,

  • rozwój produkcji mleka krowiego,

  • rozwój produkcji bydła mięsnego,

  • operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 27 z 30
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny