wtorek, 20 lutego 2018, imieniny: Anety, Lecha, Leona
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenie w sprawie prowadzenia konsultacji listopad 2017
03.11.2017.
Ogłoszenie Wójta Gminy Szerzyny z dnia 3.11.2017r. w sprawie prowadzenia konsultacji "Rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018r." znajduje się tutaj
 
Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego wrzesień 2017
08.09.2017.
Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego PRO PATRIA
 
Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego kwiecień 2017
04.04.2017.
Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Szerzyny luty 2017
23.02.2017.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SZERZYNY

Z DNIA 23 LUTEGO 2017

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny, dla wsi Żurowa i dla wsi Swoszowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Szerzyny uchwał
Nr XXXVII/292/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny, Nr XXXVII/293/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Swoszowa, Nr XXXVII/294/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Żurowa.

Wnioski do wyżej wymienionych opracowań należy składać w formie pisemnej w terminie do 17 marca 2017 roku na adres:

Urząd Gminy Szerzyny,

38-246 Szerzyny 521;

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Szerzyny 

Grzegorz Gotfryd

 
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny