poniedziałek, 18 lutego 2019, imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Ogłoszenia
e-Xtra kompetentni 2018
08.10.2018.
Image

Gmina Szerzyny otrzymała dofinansowanie w wysokości 56 000,00 zł na realizację projektu grantowego pn. Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Szerzyny”.

Projekt będzie prowadzony jest w ramach wniosku e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”, współfinansowanego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług. Celem szczegółowym jest wzrost kompetencji cyfrowych 100 mieszkańców Gminy Szerzyny w wieku 25-74 lat w okresie realizacji projektu oraz podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Szerzyny.

W ramach realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących efektów:

- zrealizowanie 10 szkoleń w wymiarze 160 h dydaktycznych w obszarze kompetencji cyfrowych

- podniesienie kompetencji cyfrowych przez 100 osób z terenu Gminy Szerzyny w wieku 25-74 lat

- zakup sprzętu, który posłuży do prawidłowego przeprowadzenia zajęć szkoleniowych a następnie zostanie przekazany do szkół z terenu Gminy

-podniesienie kompetencji dydaktycznych instruktorów poprzez uczestnictwo w szkoleniach przygotowawczych

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu dla 100 osób (na 5 miejscowości Gminy Szerzyny) bezpłatnych 16-sto godzinnych szkoleń mieszkańców w obrębie siedmiu modułów szkoleniowych:

1/ rodzic w Internecie,

2/ Mój biznes w sieci,

3/ Moje finanse i transakcje w sieci,

4/ Działam w sieciach społecznościowych,

5/ Tworzę własną stronę internetową (blog),

6/ Rolnik w sieci,

7/ Kultura w sieci.

Uczestnikiem szkoleń może zostać mieszkaniec Gminy Szerzyny w wieku 25+.

Każdy z uczestników szkoleń bedzie miał możliwość wzięcia udziału wyłącznie w jednym module szkoleniowym.

Termin szkoleń – 1 stycznia 2019 r. – 30 listopada 2019 r.

Miejsce prowadzenia szkoleń – pracownie internetowe szkół podstawowych z terenu Gminy Szerzyny.

W celu rekrutacji do udziału w szkoleniach, przedstawiamy komplet dokumentów do pobrania:

1. Deklaracja do przystąpienia do udziału w projekcie,

2. Kwestionariusz osobowy osoby przystepującejh do projektu,

3.Oswiadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym,

4. Oświadczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie UG Szerzyny w godzinach pracy urzędu w terminie do 31 października 2018 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosi się uprzejmie zainteresowanych o nie czekanie ze złożeniem dokumentów do ostatniej chwili.

Szczegóły projektu dostępne są u pracowników UG Szerzyny, pod numerem telefonu 14 6517300 wew. 115:

  1. Dorota Ryndak ,

  2. Elżbieta Kmiecik-Wilczkiewicz.

Wymienieni wyżej pracownicy służą również pomocą w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.

Serdecznie zaprasza się mieszkańcow do wzięcia udziału w szkoleniach.

Deklaracja przystąpienia

Załącznik nr 1 - kwestionariusz osobowy do deklaracji

Załącznik nr 2 do deklaracji

Załącznik nr 3 - OświadczenieImage
 
Zmiana operatora numeru alarmowego 997
08.10.2018.

Operator Numeru Alarmowego 112 będzie obsługiwał numer alarmowy 997

Od 1 października 2018 roku o godz. 10 rozpocznie się proces przejmowania obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie obsługujący obecnie numer alarmowy 112. Proces ten jest wynikiem udanego pilotażu jaki został przeprowadzony w województwie śląskim w 2017 roku.

Proces przełączania numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego w całym kraju rozpoczął się w kwietniu i będzie trwał do grudnia br. Wcześniej obsługę numeru alarmowego 997 rozpoczęły CPR m.in. w województwach: śląskim, opolskim, świętokrzyskim., kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko – mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim.

Numer alarmowy 997 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale po jego wybraniu obywatel połączy się nie z dyżurnym policji, a z operatorem numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Operator zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego i przekaże je w postaci elektronicznej formatki do dyżurnego policji. Dyżurny na podstawie otrzymanych informacji podejmie decyzję w zakresie zadysponowania jednostek do działań.

To udogodnienie ma przede wszystkim usprawnić jak najszybsze uzyskanie pomocy przez zgłaszającego, a także posłużyć odciążeniu dyspozytorów służb ratowniczych, którzy będą mogli skupić się wyłącznie na rozdysponowaniu sił i środków.

Dodatkowo Centra Powiadamiania Ratunkowego gwarantują bezpieczeństwo funkcjonowania poprzez wdrożone mechanizmy zastępowalności wzajemnej. CPR-y od 1 kwietnia 2018 roku obsługują również połączenia eCall (ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych).

Udany pilotaż na Śląsku

W listopadzie 2017 roku został przeprowadzony pilotaż przełączenia numeru alarmowego 997 do CPR w województwie śląskim. W efekcie wszystkie zgłoszenia kierowane do numeru alarmowego 997 z terenu województwa śląskiego są obecnie obsługiwane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, tak samo jak zgłoszenia na numer alarmowy 112.

Dobre wyniki pilotażu przeprowadzonego na Śląsku, sprawiły że na ten rok zaplanowano przejęcie przez CPR obsługi numeru alarmowego 997 w całej Polsce.

Sprawniejsze przyjmowanie zgłoszeń

Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR pozwala na jednoczesne i automatyczne (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) powiadomienie wszystkich służb właściwych ze względu na rodzaj zdarzenia.

Skróceniu ulega również czas oczekiwania na odebranie połączeń. Średni czas mierzony od momentu wybrania numeru alarmowego 112 do odebrania połączenia przez operatora numerów alarmowych w CPR wynosi około 10 sekund. Po przełączeniu numeru alarmowego 997 do CPR, czas oczekiwania na połączenie będzie podobny.

Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

 
Relacja z rajdu październik 2018
08.10.2018.

RAJD PIESZY SZLAKIEM CMENTARZY z I. WOJNY ŚWIATOWEJ na terenie GMINY SZERZYNY -

W ramach realizowanej operacji pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Szerzyny poprzez realizację działań kulturalnych, wzmacniających kapitał społeczny Pogórza” mającej na celu wzbogacenie kapitału społecznego mieszkańców Pogórza poprzez realizację działań skierowanych do mieszkańców wsi i turystów, dnia 28.09.2018 r. na terenie gminy Szerzyny zorganizowany został Rajd pieszy szlakiem cmentarzy z I. wojny światowej (n 31, 32, 33, 34). Uczestniczyło w nim ponad 80 osób w różnym wieku, z terenu powiatu tarnowskiego i jasielskiego. Historię cmentarzy i ich oznaczenia objaśniał historyk i przewodnik Roman Frodyma. To także autor wielu publikacji, artykułów i książek na temat galicyjskich cmentarzy z I. wojny światowej.

Po zakończonym rajdzie uczestnicy udali się Wiejskiego Domu Kultury w Ołpinach, gdzie nasz badacz historii przygotował prezentację multimedialną o zgromadzonym przez lata materiale i dokumentach, o cmentarzach wojennych usłanych na terenie Beskidu Niskiego i Pogórza. Była to interesująca lekcja, o której uczestnicy wypowiadali się z uznaniem dla bogatego dorobku historyka i jego wiedzy.

 
Zaproszenie do składania ofert eXtra kompetentni 2018
05.10.2018.
Image

Zaproszenie do składania ofert w ramach naboru na instruktorów do projektu grantowego pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Szerzyny realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej Nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Informacje dotyczące naboru znajdują się w załącznikach.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 oświadczenie

Zgoda RODO

Oświadzcenie o niekaralności

Formularz oferty

Informacja o kandydatach

Protokół z przeprowadzonego naboru

Image
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 1080
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny