poniedziałek, 18 lutego 2019, imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Ogłoszenia
Ośrodki zdrowia
31.05.2012.

O G Ł O S Z E N I EW dniu 30 kwietnia 2012r. Rada Gminy Szerzyny nie podjęła uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

W związku z powyższym do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Szerzyny nadal zobowiązany jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

Za funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach, a w szczególności za zapewnienie obsługi medycznej na właściwym poziomie, organizację pracy w czterech ośrodkach zdrowia na terenie Gminy, zapewnienie dyżurów, zastępstw pracowników przebywających na urlopach czy zwolnieniach chorobowych odpowiada dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach – do końca lipca br. tj. do upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę, Pan Marek Kuca .

W związku ze złożonym przez dyrektora Pana Marka Kucę w dniu 30.04.2012r. wypowiedzeniem umowy o pracę, upływającym z dniem 31 lipca 2012r. Wójt Gminy Szerzyny wszczął procedurę konkursową na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

Gmina Szerzyny zamierza w dalszym ciągu zapewnić ochronę zdrowia mieszkańców na dotychczasowych zasadach tj. poprzez świadczenia zdrowotne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach w czterech ośrodkach zdrowia. Tym samym nie jest zainteresowana świadczeniem usług zdrowotnych przez niepubliczny ( prywatny ) podmiot leczniczy.
W Ó J T

inż. Stanisław Kmiecik


 
Hodowcy świń
25.05.2012.

Jeśli Pan/Pani hoduje świnie

prosimy o zwrócenie uwagi


Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344z późn. zm.)

od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek powierzchnia kojca przypadająca na jedną sztukę powinna wynosić:

a) dla loch - co najmniej 2,25 m2, przy czym nie mniej niż 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe;

b) dla loszek po pokryciu - co najmniej 1,64 m2, przy czym nie mniej niż 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe.

W przypadku utrzymywania loch lub loszek po pokryciu w grupie:

1) do 5 sztuk - powierzchnia kojca, powinna być większa o 10 %;

2) powyżej 39 sztuk - powierzchnia kojca może być mniejsza o 10 %.

Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:

1) do 5 sztuk - co najmniej 2,41 m;

2) powyżej 5 sztuk - co najmniej 2,81 m.

Mając powyższe na względzie należy pamiętać, iż utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia pojedynczo, będzie dopuszczalne jedynie w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek po pokryciu. Niedostosowanie pomieszczeń dla zwierząt do grupowego utrzymywania loch lub loszek będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia ich stanu liczebnego do maksymalnie 9 sztuk lub zastosowaniem przymusu administracyjnego lub przekazaniem sprawy przez Inspekcję Weterynaryjną do organów ścigania.

 
XIV Mistrzostwa Polski Mażoretek Opole 2012
22.05.2012.

W dniach 12-13 maja 2012r. mażoretki „Euforia” z Żurowej udały się do Opola na Mistrzostwa Polski Mażoretek. Konkurs trwał 2 dni. W sobotę zespoły prezentowały defilady natomiast w niedzielę pokaz show. Dziewczyny miały tylko 3 minuty, aby oczarować publiczność i jury. Pogoda w tych dniach niestety nie dopisała, jednak atmosfera jaka panowała na mistrzostwach pokonywała wszelkie przeciwności.Czytaj całość
 
Projekt Twoja Szansa 2012
22.05.2012.
 
Kliknij aby powiększyć
 
Mączka Kostna 2012
22.05.2012.

Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskichW związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:


Zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.


Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno – kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:


- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,

- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno – kostnych,

- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln złotych,

- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno – kostnych na koszt właściciela,

- blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu. W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno – administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno – kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Jarosław Naze

 
««  start « poprz. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1000 - 1008 z 1080
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny