poniedziałek, 18 lutego 2019, imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
VIII sesja RG Szerzyny-30.04.2015r
04.05.2015.

Sesja Rady Gminy Szerzyny – 30 kwietnia 2015 r.

W sali narad Urzędu Gminy Szerzyny w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00, rozpoczęła się VIII sesja Rady Gminy Szerzyny.

Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 

 1. Wysłuchano informacji Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie na temat utrzymania dróg powiatowych w okresie zimy.

 2. Wysłuchano informacji na temat planowanych remontów dróg powiatowych oraz nowych inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Szerzyny w 2015 rok.

 3. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach.

 4. Wysłuchano informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach za 2014 rok oraz informacji w zakresie potrzeb.

 5. Wysłuchano informacji Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 6. Wysłuchano sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 7. Wysłuchano wniosków i zapytań Radnych.

 8. Przyjęto protokół z VII sesji Rady Gminy Szerzyny.

 

Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:

 

 1. Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycji np.”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołpiny oraz dostawa samochodu asenizacyjnego wraz z kontenerem i przyczepą do transportu osadu z oczyszczalni”.

 2. Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołpiny oraz dostawa samochodu asenizacyjnego wraz z kontenerem i przyczepą do transportu osadu z oczyszczalni” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

 3. Uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

 4. Uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2015 – 2020.

 5. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim o udzieleniu Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz przyjęcia przez Gminę Szerzyny realizacji zadań z zakresu budowy chodników /ścieżek rowerowych/ przy drodze powiatowej na terenie Gminy Szerzyny.

 6. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Szerzyny.

 7. Uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Szerzyny do Klastra Aktywnej Turystyki.

 8. Uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Szerzyny jako Partnera do projektu realizowanego przez Lidera – Gminę Miasta Tarnowa p.n. „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji (TGIS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny