poniedziałek, 18 lutego 2019, imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
IX sesja RG Szerzyny-28.05.2015r
29.05.2015.

Sesja Rady Gminy Szerzyny – 28 maja 2015 r.

 

W sali narad Urzędu Gminy Szerzyny w dniu 28 maja 2015 r. . o godz. 16.00, rozpoczęła się IX sesja Rady Gminy Szerzyny.

 

Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 

 1. Wysłuchano informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Szerzyny za 2014 rok.

 2. Wysłuchano informacji Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 3. Wysłuchano sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 4. Wysłuchano wniosków i zapytań Radnych, informacji i odpowiedzi na zapytania Radnych i zapytania mieszkańców.

 5. Przyjęto protokół VIII sesji Rady Gminy Szerzyny.

 

Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:

 

 1. Uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Szerzynach.

 2. Uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania p.n.: „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2015 r.”

 3. Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Szerzyny lub jej jednostkom podległym.

 4. Uchwałę w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny.

 5. Uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym w charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny.

 6. Uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny.

 7. Uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

 8. Uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2020.

 9. Uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

 10. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Czermna.

 11. Uchwałę w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 12. Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” - polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 uczniom z rodzin wielodzietnych 3 + z terenu Gminy Szerzyny w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych”.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny