piątek, 22 lutego 2019, imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
X sesja RG Szerzyny-30.06.2015r
01.07.2015.

Sesja Rady Gminy Szerzyny 30 czerwca 2015 r.

 

W sali narad Urzędu Gminy Szerzyny 30 czerwca 2015 r. o godz. 9.00. rozpoczęła się X sesja Rady Gminy Szerzyny.

 

Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 

 1. Wysłuchano sprawozdania z przeprowadzonych wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Szerzyny.

 2. Wysłano informacji dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny oraz osiągnięć uczniów na różnych szczeblach edukacji.

 3. Wysłuchano sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2014 rok.

 4. Wysłuchano informacji Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Wysłuchano sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 6. Wysłuchano wniosków i zapytań Radnych, informacji i odpowiedzi na zapytania Radnych i zapytania mieszkańców.

 7. Przyjęto protokół IX sesji Rady Gminy Szerzyny.

 8. Wprowadzono do porządku obrad sesji dodatkowe uchwały dotyczące: przystąpienia Gm. Szerzyny do Stowarzyszenia LGD PSR oraz zmieniającą uchwałę Nr XXI/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:

 

 1. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Szerzyny /działka nr 1280/.

 2. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Szerzyny / działki 979/1.979/4, 979/5. 979,6, 979/7, 979/8, 979/9.

 3. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Diecezji Tarnowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Tarnowie w miejscowości Ołpiny.

 4. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach za 2014 rok.

 5. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szerzyny za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2014 r.

 6. Podjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szerzyny.

 7. Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

 8. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Szerzyny do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju” z siedzibą w Tuchowie,

 9. Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXI/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny