sobota, 23 marca 2019, imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Małopolski e-Senior kwiecień 2018
20.04.2018.
Image

Wójt Gminy Szerzyny wspólnie z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Małopolski e-Senior" który realizowany będzie na terenie Gminy Szerzyny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 


Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 


Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny dla Seniorów. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma na własność, nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.


W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • Ukończone 65 lat,

 • Zamieszkiwanie na terenie Gminy Szerzyny

W ramach szkoleń planuje się 15 spotkań w wymiarze po 3 godziny lekcyjne oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne, mające na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 

 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?

 • Moja pierwsza poczta elektroniczna

 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi

 • Facebook - serwis społecznościowy

 • Aktywność obywatelska online

 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP

 • Podstawy obsługi edytora tekstu

 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo

 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 • Sprawy codzienne a Internet

 • Potrzeby duchowe a Internet

 • Zarządzanie swoimi finansami

 • Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Reasumując jeśli jesteś osobą w wieku 65 lat i więcej i jesteś mieszkańcem Gminy Szerzyny, który chce nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi nowej technologii i Internetu zgłoś się do projektu i weź udział w szkoleniach !!!.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, bardzo proszę o zgłoszenia w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać i pomoc w zakresie wypełnienia dokumentów w:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szerzynach (Anna Wójcik, tel. 14 6920120)

- Urzędzie Gminy Szerzyny ( Elżbieta Kmiecik-Wilczkiewicz tel 14 6517300 wew. 115)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny