środa, 16 stycznia 2019, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Informacja Wojewody Małopolskiego czerwiec 2018
14.06.2018.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zmianami)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 17 maja 2018 r. decyzji Nr 71/B/2018 znak: WI-XI.7840.20.11.2018.EJ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 03.04.2017 r., złożony 06 kwietnia 2018 r. przez inwestora: Gmina Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny, inwestycji: Budowa nowego odcinka potoku Olszynka wraz z likwidacją jego istniejącego odcinka oraz przebudowa fragmentu istniejących cieków wodnych w ramach zadania pn.: Regulacja odcinka potoku Olszynka w miejscowości Szerzyny i Ołpiny.

Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Szerzyny, miejscowość Ołpiny, numery ewidencyjne działek 1309/1, 1302/10, 1310/1, jednostka ewidencyjna Szerzyny, obręb 0003 Ołpiny, miejscowość Szerzyny, numery ewidencyjne działek 1300, 1280, 1279, 1278/1, 1278/2, 1103/2, 1103/3, 1105/2, 1105/3, jednostka ewidencyjna Szerzyny, obręb 0001 Szerzyny.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 64, tel. 12 39 21 490, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 900–1700, wtorek – piątek w godz. 730–1530.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny