poniedziałek, 18 czerwca 2018, imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Nowa hala sportowa - Czermna 2013
19.02.2013.

11 II 2013 r. - otwarcie hali sportowej w Czermnej

Oto dzisiaj nasza szkoła otrzymuje prezent w postaci wspaniałej hali sportowej” – słowa Dyrektora Zespołu Szkół w Czermnej Wacława Sychty w dniu poświęcenia sali gimnastycznej

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Urszula Augustyn posłanka na sejm RP, Pan Andrzej Sztorc poseł na sejm RP, Pan Stanisław Sorys wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pani Urszula Blicharz Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pan Stanisław Kmiecik Wójt Gminy Szerzyny, Pan Marek Antas Przewodniczący Rady Gminy Szerzyny, Pan Wacław Sychta Dyrektor Szkoły, Pani Elżbieta Pyra Przedstawiciel Rady Rodziców i Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Sylwia Mazur. Uroczystości przewodniczył J.E. ks. bp Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski rozpoczynając od mszy św. w Sanktuarium M. B. P. w Czermnej.

Jednak zanim doszło do tak radosnego momentu kiedy można było wypowiedzieć tyle budujących, zobowiązujących i pełnych wdzięczności słów - należy przypomnieć historię z ogromem poczynionych starań i włożonej pracy ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Początek starań o budowę sali gimnastycznej sięga kilkunastu lat. W ramach ogłoszonego naboru wniosków w dniu 31 sierpnia 2009 r. Gmina Szerzyny złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania dla inwestycji p.n. "Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej, Gmina Szerzyny" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 6.2. Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa. Kosztorys inwestorski zadania wynosił 7 905 247,00 zł. Umowa o dofinansowaniu projektu pomiędzy Gminą Szerzyny a Zarządem Województwa Małopolskiego, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Marka Nawarę oraz przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Pana Romana Ciepielę została podpisana 28 maja 2010 r. W ramach ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy zadania - wybrano Firmę MATEO Józefa Firmugi z Tarnowa, z którą podpisano umowę na realizację zadania w dniu 31 sierpnia 2010 r. Całkowity koszt inwestycji wynosił 5 373 729,71 zł. Koszty kwalifikowane stanowiły 4 007 760,28 zł, w tym: dotacja 2 446 737,65 zł, co stanowiło 61,05 % kosztów kwalifikowanych. Inspektorem nadzoru inwestycji był Pan Józef Malina. Budowa sali gimnastycznej zakończyła się 31 marca 2012 r. 17 grudnia 2012 r. uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie zezwalającą na użytkowanie obiektu. Powierzchnia użytkowa sali to 1982 m 2 a kubatura 16608 m3. Administratorem sali gimnastycznej został Zespół Szkół w Czermnej. Otrzymali piękny dobrze wyposażony obiekt, dzięki czemu ich warunki pracy stają się o wiele lepsze. Dobrze wyposażona pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z widownią, siłownią, z pomieszczeniami szatniowo – socjalnymi z całą pewnością będą mogły być wykorzystane przez młodzież szkolną i inne chętne osoby. Szkoła wzbogaciła się o dodatkowe pomieszczenia dla przedszkola i szatnie. Z pewnością wszyscy to docenią i będą szanować to co otrzymali.

W tym miejscu szczególe podziękowania za przychylność okazywaną na wszystkich etapach budowy hali sportowej i urzeczywistnienie marzeń wielu pokoleń społeczności czermneńskiej należą się dla Pana Stanisława Kmiecika – wójta Gminy Szerzyny.

11 lutego 2013 roku odbyło się także oficjalne nadanie Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum imienia Bł. Karoliny Kózki i przekazanie sztandaru Zespołu Szkół w Czermnej. Przewodniczący Rady Gminy Szerzyny Pan Marek Antas odczytał uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie nadania imienia Bł. Karoliny Kózki Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Czermnej. Następnie Rada Rodziców przekazała sztandar na ręce Dyrektora szkoły a ten z kolei powierzył go uczniom. Dyrektor przybliżył postać patronki szkoły i uzasadnił godny wybór do naśladowania, mówiąc: „Z pewnością może ona stanowić wzór dla młodzieży. Każdy, kto obserwuje młodych ludzi, wie doskonale, że szukają oni wzorców. Są przy tym bardzo wyczuleni na fałsz, brak autentyzmu, przemawiają do nich nie tyle słowa, co konkretne postawy. Warto zatem pokazywać dzieciom i młodzieży pozytywne wzorce, aby później mogli oni samodzielnie dokonać wyboru postawy życiowej, rozumieli, że nie uleganie modzie, ale wybieranie tego co dobre sprawia, że sami stają się wartościowymi ludźmi. Karolina Kózka zginęła, broniąc dziewictwa, nie powinniśmy jednak zapominać o tym, jak żyła.  Była ona prostą dziewczyną, która swoje życie potrafiła budować zgodnie z określoną hierarchią wartości. Jej codzienność wypełniały modlitwa i praca. Nie były one oddzielone, ale się przenikały. Karolina pamiętała o tym, że Bóg jest cały czas obecny w jej życiu, pracę traktowała zaś, jako służbę, dzięki której mogła wyrażać miłość wobec innych. Uważamy, że może być ona wzorem dla młodego człowieka z XXI wieku – wzorem pracowitości, sumienności, zaangażowania w życie wsi, umiłowania wiedzy, religijności, pomocy innym ludziom i braku przywiązywania wagi do wartości materialnych. Może stanowić wzór dla młodych ludzi swoim pracowitym życiem ale także odwagą i heroizmem w obronie swej godności. Pokazuje, że nawet w najtrudniejszych czasach i okolicznościach zwycięstwo jest możliwe”. Wdzięczność za Patronkę, sztandar i halę uczniowie - młodzi aktorzy wyrazili przygotowanym montażem słowno – muzycznym, będącym prawdziwą ucztą duchową dla wszystkich oglądających.

W uroczystości brali udział przedstawiciele władz państwowych, Wójtowie i Burmistrzowie sąsiadujących miast i gmin, Księża, Rada Gminy i Rada Wsi, reprezentacja Urzędu Gminy w Szerzynach, przedstawiciele okolicznych szkół z pocztami sztandarowymi, społeczność szkolna i mieszkańcy wsi. Wszyscy z zadowoleniem podziwiali wspaniały obiekt i życzyli sobie więcej takich w naszej gminie. Jako podsumowanie cisną się na usta słowa łacińskiej sentencji: verba docent, exempla trahunt /słowa uczą, przykłady pociągają/ - w odniesieniu do Patronki szkoły ale i tych wszystkich, którzy przyczynili się do budowy hali sportowej dając jednocześnie wzór determinacji, wytrwałości, poświęcenia i pracowitości.



 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny