poniedziałek, 18 lutego 2019, imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
VII sesja RG Szerzyny-27.03.2015r.
31.03.2015.

Sesja Rady Gminy Szerzyny – 27.03.2015r.


W piątek 27 marca 2015r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

 2. Wysłuchano sprawozdania z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 3. Wysłuchano sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa za rok 2014 oraz przedstawiono program działań na rok 2015.

 4. Wysłuchano sprawozdania z działalności Gminnych Bibliotek Publicznych za rok 2014.

 5. Wysłuchano sprawozdania z działalności klubów sportowych w roku 2014.

 6. Przyjęto protokół z V sesji Rady Gminy Szerzyny.Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szerzyny na rok 2015.

 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Szerzyny, określenia ich przedmiotu działania i liczby członków.

 3. Uchwała w sprawie wyboru członka Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Szerzyny.

 4. Uchwała w sprawie wyboru członka Komisji Finansowo- Budżetowej Rady Gminy Szerzyny.

 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Szerzyny na rok 2015.

 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szerzyny na rok 2015.

 7. Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Szerzyny jako członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 8. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 9. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Szerzyny oraz ustalenia kalendarza wyborczego.

 10. Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w sołectwach: Szerzyny, Ołpiny, Czermna, Żurowa i Swoszowa.

 11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków i przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Szerzyny.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Szerzyny.

 13. Uchwała zmieniająca Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2015 rok.

 14. Uchwała zmieniająca Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szerzyny na 2015 rok.

 15. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2015 roku.

 16. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Szerzyny do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.

 18. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.

 19. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Szerzyny.

 20. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

 21. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2015 - 2020.

 22. Uchwała w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 23. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania na terenie Gminy Szerzyny – pn. „Ołpiny, cmentarz wojenny Nr 34, 04.05.1998r. /A-414/, odbudowa wnętrza cmentarza poprzez urządzenie mogił ziemnych wraz z krzyżami i tabliczkami imiennymi” oraz ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

   

ASB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny