sobota, 17 listopada 2018, imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Zaproszenie do podpisania umowy na montaż solarów 2013
11.01.2013.

Zaproszenie do podpisania umowy na montaż solarów.


Informujemy się, że w terminie od 28 stycznia do 28 lutego 2013 roku w Urzędzie Gminy Szerzyny (pokój nr 8) będzie możliwość podpisania umowy związanej z montażem układu solarnego wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem układu w ramach uczestnictwa w Projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" współfinansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


Wzór umowy oraz regulamin uczestnictwa w Projekcie został wysłany do każdego z mieszkańców gminy, którzy zgłosili wstępną deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Uprzejmie prosi się o zapoznanie z wymienionymi dokumentami przed wstawieniem się w UG celem zawarcia umowy.

W celu usprawnienia pracy zachęcamy do telefonicznego potwierdzenia przybycia do UG Szerzyny.


Szczegółowe informacje nt. Projektu można uzyskać: w pokoju nr 8 UG Szerzyny (tel. 14 65 17 300 wew. 138) lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle (tel. 13 44 37 026) lub na stronie internetowej www.solary.wisloka.plInformuje się ponadto, że Gmina Szerzyny dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na liście uczestników Projektu. Zainteresowani mieszkańcy naszej gminy proszeni są zatem o wypełnienie i złożenie w sekretariacie UG Szerzyny wniosku o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie. Wniosek do pobrania tutaj
 
11 listopada 2012
16.11.2012.

11 listopada

Uroczyste obchody Święta Niepodległości miały miejsce w Czermnej. Apel Poległych i złożenie kwiatów pod pomnikiem zapoczątkowały obchody 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej gminie. Pochód złożony z przedstawicieli Samorządu Gminy, pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych, koła PSL, a także delegacji ze szkół z terenu gminy, udał się do Sanktuarium na Mszę Świętą sprawowaną w intencji Ojczyzny i poległych za wolność.

Czytaj całość
 
Podział Gminy na okręgi wyborcze 2012
09.11.2012.

Uchwała Nr XXI/212/2012

Rady Gminy Szerzyny

z dnia 7 listopada 2012r.


w sprawie: podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychNa podstawie art. 12 § 2 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm. ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz. 113 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), Rada Gminy Szerzyny na wniosek Wójta Gminy Szerzyny uchwala, co następuje:


Czytaj całość
 
Zarządzenie Wójta Gminy Szerzyny nr 109/2012
06.11.2012.

Zarządzenie Nr 109/2012

Wójta Gminy Szerzyny

z dnia 29 października 2012 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej.Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, ze zm.) oraz § 1 oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Szerzynach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Skan oraz załącznik
 
11 listopada 2012
30.10.2012.
Image
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 199 - 207 z 257
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny