środa, 13 grudnia 2017, imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Mażoretki 2012
07.05.2012.

Mistrzostwa Mażoretek Polski Południowo-Wschodniej.1.V.2012r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pustkowie-Osiedlu, odbyły się Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Południowo-Wschodniej.


Były to równocześnie nominacje do Mistrzostw Polski Mażoretek Opole 2012.

Czytaj całość
 
Konkurs na zadania społeczne - zajęcia sportowe 2012
02.05.2012.

OGŁOSZENIE


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) oraz Uchwały Rady Gminy Szerzyny Nr XI/104/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie '' Rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok''.


Wójt Gminy Szerzyny


ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2012 roku zadań z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.Czytaj całość
 
Ogłoszenie w sprawie kandydatur do członków komisji konkursowej
24.04.2012.OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Szerzyny

w sprawie udziału w komisji konkursowejNa podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz ogłoszenia z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie konkursu na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.Wójt Gminy Szerzynyinformuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego '' Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, gdzie występuje problem nadużywania alkoholu''.


Swoje kandydatury w/w osoby mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy w Szerzynach, pok. 110 do dnia 4 maja 2012 r. do godz. 1530 .
Wójt Gminy Szerzyny

Stanisław Kmiecik

 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 226 - 234 z 237
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny