piątek, 22 lutego 2019, imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Konsultacje społeczne rewitalizacja luty 2017
02.02.2017.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Gmina Szerzyny przystąpiła do działań określonych w w/w ustawie, których celem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szerzyny na lata 2016-2020.

Informuje się zatem mieszkańców Gminy Szerzyny, że obecnie trwają, zaplanowane od 16.01.2017 r. do 08.02.2017 r. do godz. 15.30 konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Szerzyny w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Szerzyny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest obszar zdegradowany/rewitalizacji podzielony na 3 podobszary, zaznaczone na mapie, mianowicie:

Obszar nr 1. Czermna

Obszar nr 2. Szerzyny

Obszar nr 3. Ołpiny

 

Zainteresowanych mieszkańców prosi się zatem o zapoznanie się z szczegółami dokumentów będących przedmiotem konsultacji społecznych, tj:

Dokumenty o których mowa powyżej są dostępne na BIP-ie Urzędu Gminy/zakładka konsultacje społeczne/rok 2017, na stronie internetowej Gminy Szerzyny/zakładka: Rewitalizacja, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Szerzyny w pokoju nr 003.

W razie wątpliwości pracownicy Urzędu Gminy – pokój nr 003 są do Państwa dyspozycji.

Informuje się ponadto, że w związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców, zaplanowano spotkania na terenie planowanych obszarów, z udziałem Wójta Gminy Szerzyny, tj.

  • w miejscowości Ołpiny w budynku domu kultury – 6 luty 2017 r. godz. 18.00,

  • w miejscowości Czermna w budynku domu kultury – 6 luty 2017 r. godz. 20.00,

  • w miejscowości Szerzyny w budynku domu kultury – 7 luty 2017 r. godz. 17.00.

Sołtysów wsi prosi się zatem o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji o terminach spotkań.


Dodatkowe informacje znajdują się pod tym linkiem:

http://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,a,1280577,rewitalizacja-konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly.html

 
Kwalifikacja wojskowa 2017
30.01.2017.

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. (Dz. U. 2016r., poz. 1675), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy.

W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowejwydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień
(w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 46 - 54 z 261
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny