Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Informacja Komisariatu Policji w Tuchowie lipiec 2019

23 lipca 2019

Komisariat Policji w Tuchowie informuje, że w okresie od 01 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 roku prowadzi tzw. działania priorytetowe polegające na tym, iż na terenie gminy Szerzyny wytypowano miejsce zagrożone w związku z informacjami i uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców. Miejscem tym jest: teren miejscowości Żurowa, gdzie mieszkańcy zajmujący się produkcją wyrobów z drewna spalają powstałe odpady tj. trociny, wióra w miejscach do tego nie przeznaczonych powodując zadymienie całej miejscowości.

Rejon ten został objęty szczególnym nadzorem przez patrole Policji, których zadaniem jest wyeliminowanie negatywnych zjawisk.

logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00