Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Informacja o likwidacji Kółka Rolniczego w Żurowej październik 2020r.

12 października 2020

Likwidator Kółka Rolniczego w Żurowej,KRS 0000100543, z siedzibą w Żurowej 70, 38-247 Ołpiny,podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie zgodnych uchwał nr I/1/2020 z dn.02-08-2020 oraz II/1/2020 z dn .16-08-2020 Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Kółka Rolniczego w Żurowej , z dniem 01-09-2020 została otwarta likwidacja Kółka Rolniczego w Żurowej. Walne Zebranie Kółka Rolniczego w Żurowej na likwidatora wyznaczyło Edwarda Rutkowskiego,zam. Żurowa 228. W związku z powyższym wzywa się wszystkich, którzy mają jakiekolwiek roszczenia finansowe,majątkowe lub inne względem likwidowanego Kółka Rolniczego w Żurowej, o zgłaszanie ich do likwidatora. Roszczenia należy zgłaszać pisemnie do dnia 15-11-2020 / liczy się data wpływu/ na adres Kółka Rolniczego w Żurowej.

Likwidator Edward Rutkowski

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00