Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Informacje

20 marca 2019

GMINA SZERZYNY – leży w rejonie Pogórza Ciężkowickiego pomiędzy rzekami Białą na zachodzie  i Wisłoką na wschodzie, w powiecie tarnowskim- we wschodniej części województwa małopolskiego.

Gmina zajmuje powierzchnię 82km2. Położona jest na malowniczym podgórskim terenie o urozmaiconym krajobrazie. Znaczna część terytorium gminy Szerzyny objęta jest ochroną krajobrazu dzięki utworzeniu w 1995 r. Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

Gmina graniczy od północy z gminą Ryglice i Jodłową od wschodu z gminą Brzyska , od południowo-wsch z gminą Skołyszyn, od południa z gminą Biecz, od zachodu z gminą Rzepiennik Strzyżewski i na niewielkim odcinku, z gminą Tuchów.

Gminę w znaczeniu jednostki administracyjnej utworzono w 1945 r. i w jej skład weszły: Ołpiny, Czermna, Jabłonica, Swoszowa, Szerzyny, Święcany i Żurowa.

Ustawa o nowym podziale administracyjnym z 1954 r., na mocy której w miejsce gmin utworzone zostały Gromadzkie Rady Narodowe sprawiła, że z Gminy zbiorowej Szerzyny utworzyły się Gromadzkie Rady Narodowe w poszczególnych wsiach. Ten stan przetrwał do 1973 r. , kiedy to zniesiono dotychczasowe gromady i znowu gminy stały się podstawowymi jednostkami administracyjnymi. Wówczas utworzono Gminę Szerzyny, którą tym razem stanowią sołectwa: Czermna, Ołpiny, Swoszowa, Szerzyny, i Żurowa. Gmina weszła do powiatu jasielskiego ale już za dwa lata włączono ją do województwa tarnowskiego. Kolejna reforma terytorialna z 1.01.1999 r. sprawiła, że gmina znalazła sie w powiecie jasielskim.

0d  1.01.2003 r. Gmina Szerzyny jest w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim.

Gminę zamieszkuje 8303 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 101 osób/km2

Przeważająca liczba zawodowo czynnych mieszkańców zatrudniona jest we własnych gospodarstwach rolnych i rzemiośle.

logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00