Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Kolejne miliony dla Gminy Szerzyny z Polskiego Ładu

30 maja 2022
Kolejne duże dofinansowanie dla Gminy Szerzyny z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.000.000 zł na poprawę infrastruktury szkolnej i budowę nowych dróg służących polepszeniu bezpieczeństwa pieszych.
Całkowity koszt realizacji zadań szacowany jest na kwotę 11.270.000 zł. Wysokość dofinansowania stanowi prawie 89% wartości kosztorysowej!
W ramach pierwszej promesy na „Budowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej” planowane jest w szczególności:
  • dokończenie budowy przedszkola w Szerzynach,
  • zmodernizowanie całej instalacji elektrycznej wraz z odmalowaniem ścian w szkole w Ołpinach.
W ramach drugiej promesy na „Budowę infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo”, planowana jest w szczególności:
  •  budowa nowej drogi w Czermnej Przysiółek Okole,
  • budowa parkingu wraz z oświetleniem przy cmentarzu w Ołpinach,
  • budowa chodnika przy drodze powiatowej w Swoszowej,
  • budowa oświetlenia ulicznego w Żurowej.
Zadania powinny zostać ukończone do końca 2023 roku.
– Bardzo serdecznie dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przyznanie tak znaczącego dofinansowania, które jest niebywałą szansą rozwoju dla Gminy Szerzyny.
Słowa szczególnego podziękowania kieruje do Pana Łukasza Kmity- Wojewody Małopolskiego oraz Pana Ryszarda Pagacza – Wicewojewody Małopolskiego za dużą życzliwość dla naszego samorządu, otwartość na nasze potrzeby, chęć pomocy oraz znaczące wsparcie. – dziękuje wójt Grzegorz Gotfryd.
Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00