Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

OSP

20 marca 2019

Ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy sprawuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Szerzyny, OSP Żurowa, OSP Ołpiny, OSP Czermna, OSP Swoszowa, OSP Szerzyny – Podlesie, współdziałających z Komendą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. OSP Szerzyny i Żurowa są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy posiadają samochody pożarnicze wyposażone w autopompy i środki łączności.

Poza tym na wyposażeniu OSP znajdują się agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe, motopompy pompy pływające i szlamowe oddymiacz, piła do cięcia betonu, nożyce hydrauliczne do ratownictwa drogowego jak również kombinezony ochronne do likwidacji siedlisk i szerszeni.

Sprzęt ten używany jest nie tylko do gaszenia pożarów ale także do likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych. Wszystkie OSP posiadają zlokalizowane w centrach wsi remizy strażackie. Remizy OSP Szerzyny i OSP Swoszowa stanowią własność tych jednostek, zaś siedziby pozostałych mieszczą się w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy. Członkowie OSP są odpowiednio przeszkoleni, dobrze także układa się współpraca z Komendą Miejską PSP.

Strona OSP Żurowa znajduje się tutaj.

logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00