Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Realizacja zadania z Funduszu Sprawiedliwości grudzień 2020

17 grudnia 2020

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest priorytetem Gminy Szerzyny. Od lat władze starają się podejmować działania, skierowane na doposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, w niezbędny sprzęt. Tak też w roku 2020 udało się zakupić na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnej samochód lekki, który będzie umożliwiał dotarcie i poruszanie się po terenach, gdzie nie jest możliwe dotarcie ciężkim pojazdem.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności przy wypadkach komunikacyjnych oraz zdarzeniach masowych zostanie niewątpliwie usprawnione Ochotniczej Straży Pożarnej KSRG Szerzyny. Jednostka ta została doposażona w namiot pneumatyczny oraz przyczepkę do jego transportu. W ostatnich dniach nastąpiła dostawa tego sprzętu. Koszt zakupu wyniósł 56 978,25 zł z czego środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości opiewają na wysokość 54 978,25 zł.

Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wysokość dofinansowania wynosi 96% kosztów zakupu sprzętu.

Społeczność Gminy Szerzyny składa niewątpliwe podziękowania na ręce Pana Piotra Sak Posła na Sejm RP za dostrzeżenie potrzeb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szerzyny.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00