Projekty realizowanie ze środków budżetu państwa

29 grudnia 2020

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest Remont drogi gminnej Nr 200620K Żurowa – Dobrocin w miejscowości Żurowa w km 2+820 – 2+980 zniszczonej w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych z 2020 roku. Na odcinku drogi długości 160 mb, średniej szerokości jezdni 8,64 m zostały wykonane następujące prace; frezowanie istniejącej zniszczonej nawierzchni drogi, częściowe wzmocnienie istniejącej podbudowy, położone zostały dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości 10 cm. Dzięki tej inwestycji wyremontowano zniszczony odcinek drogi bardzo ważny szczególnie dla mieszkańców miejscowości Żurowa, bowiem droga ta stanowi dojazd do kościoła, szkoły, boiska sportowego, budującej się sali gimnastycznej, oraz licznie przy niej usytuowanych budynków mieszkalnych.