Władze gminy

20 marca 2019

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Gotfryd

Z-ca Wójta Gminy Szerzyny mgr inż. Maciej Sokulski

Sekretarz Gminy Szerzyny mgr Zuzanna Kluz

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek
w godz.900– 1200   .
Sekretarz Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

tel. 14- 651 73 00 lub 14- 651 72 99