Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Zawiadomienie LVII sesja zwyczajna RG Szerzyny

22 grudnia 2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję LVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 29 grudnia 2021 r. (tj. środa) na godzinę 16 00, proponując następujący porządek:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok.

 4. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2022 – 2033.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Szerzyny, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szerzyny na 2022 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2022 – 2033.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Szerzyny na 2022 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szerzyny na 2022 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Szerzyny na 2022 rok.

 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 13. Wolne wnioski i informacje.

 14. Przyjęcie protokołu z LIV Zwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny, LV Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny oraz LVI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Szerzyny.

 15. Zamknięcie obrad LVII sesji Rady Gminy Szerzyny.

Sesja Rady Gminy Szerzyny odbędzie się w trybie zdalnym i transmitowana będzie za pośrednictwem Strony BIP Gminy Szerzyny.

Link do strony: https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,309473,kadencja-2018-2023.html

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Słota

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00