Fundusze europejskie

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna

Gmina Szerzyny otrzymała wsparcie na realizację zadania o nazwie: „Sprostanie wyzwaniom migracyjnym na terenie Gminy Szerzyny poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” realizowanego w ramach grantu w...

27 kwietnia 2023
Miniaturka artykułu

Realizacja Grantu nr 3 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II – listopad 2022

Gmina Szerzyny przystąpiła do realizacji Grantu nr 3 z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół...

30 listopada 2022
Miniaturka artykułu

Zakończenie realizacji projektu – wyposażenie PSZOK w Szerzynach marzec 2022

Dobiegła końca realizacja projektu o nazwie: „Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach” realizowanego dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej...

14 marca 2022
Miniaturka artykułu

Przystąpienie do realizacji grantu Cyfrowa Gmina luty 2022

Gmina Szerzyny przystąpiła do realizacji grantu ,,Cyfrowa gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Celem...

2 lutego 2022
Miniaturka artykułu

Zakończenie prac termomodernizacyjnych w czterech szkołach – sierpień 2021

Gmina Szerzyny zakończyła realizację projektu o nazwie: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szerzyny” w ramach którego 4 szkoły podstawowe (budynki  użyteczności...

31 sierpnia 2021

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Ołpinach

Szanowni Mieszkańcy! Grzegorz Gotfryd Wójt Gminy Szerzyny informuje, że zakończono prace związane z realizacją projektu pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy...

12 maja 2021
Miniaturka artykułu

„Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne” – rozpoczęcie realizacji projektu maj 2021

Gmina Szerzyny podpisała umowę o dofinansowaniu projektu o nazwie „Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne” w ramach którego zostanie kompleksowo zrewitalizowany...

7 maja 2021
Miniaturka artykułu

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych – Grant nr 1

Gmina Szerzyny realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych – Grant nr 1 dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu...

9 lutego 2021
Miniaturka artykułu

Podsumowanie działań PSR w Tuchowie 2020

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju ma za sobą kolejny rok wytężonej pracy 2020 rok był kolejnym owocnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) realizowanej...

30 grudnia 2020
Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00