Chrońmy pszczoły – apel do rolników 2019

28 lutego 2019

Chrońmy pszczoły – apel do rolników

Zbliżające się rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego i związana z nim intensyfikacja prac polowych, w tym wykonywanie prac chemizacyjnych w rolnictwie, wiąże się z pojawieniem niebezpieczeństwa wystąpienia zatruć zapylaczy, w tym pszczoły miodnej.

Obecność zapylaczy w środowisku rolniczym wiąże się wyłącznie z pozytywnym oddziaływaniem tych owadów na plonowanie roślin. Prawidłowe zapylenie powoduje nie tylko wzrost uzyskanego plonu ale także przyczynia się do wzrostu parametrów jakościowych. Przy pełnym i prawidłowym zapyleniu roślin zwyżka plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym wynosi w zależności od rośliny od 20 do 80 %.

Przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów konieczne jest uwzględnienie działań zabezpieczających ochronę nie tylko pszczoły miodnej, ale także dziko żyjących zapylaczy i innych pożytecznych owadów.

W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół i innych zapylaczy należy:

  • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków;

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu;

  • przestrzegać zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin;

  • przestrzegać okresów prewencji;

  • dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji;

  • zabiegi z użyciem środków ochrony roślin wykonywać poza okresem aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw;

  • zachować odpowiednią odległość od pasiek (minimum 20 m);

  • informować właścicieli pasiek o planowanych zabiegach ochrony roślin.

Ponadto należy pamiętać, że zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00