Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Dofinansowanie do sali sensorycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Żurowej

21 grudnia 2022

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022, została wyodrębniona rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej.

Gmina Szerzyny w 2022 roku ubiegała się o dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozostałych w wyniku adaptacji dla publicznych szkół podstawowych w Ołpinach, Czermnej, Swoszowej oraz w Szerzynach. Szkoły dokonały adaptacji magazynów w placówkach, a także pokoju instruktorów siłowni na pracownie sensoryczne.

W miesiącu październiku, a więc w drugiej turze wniosek złożyła Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej. Po otwarciu nowej sali gimnastycznej, szkoła zaadoptowała pomieszczenia po dawnej sali gimnastycznej na pracownię sensoryczną. W ramach tego kryterium szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł.

Szkoła zakupiła monitor interaktywny wraz z mobilnym stojakiem oraz laptop, które ułatwią osobom z dysfunkcjami korzystanie z nowych technologii.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00