e-Xtra Kompetentni w Gminie Szerzyny

4 kwietnia 2019

Gmina Szerzyny realizuje bezpłatny projekt pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Szerzyny”
w ramach realizacji projektu „e-Xtra kompetentni- Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Na potrzeby realizacji niniejszego działania Gmina Szerzyny zakupiła sprzęt:

  • 10 szt. komputerów wraz z bezprzewodowymi myszkami,

  • 10 szt. pokrowców na komputery,

  • roll-up,

  • tablicę magnetyczną wraz z kompletem pisaków oraz gąbką.

Podkreślić należy, że każdy uczestnik biorący udział w projekcie, nieodpłatnie otrzyma komplet materiałów szkoleniowych
w postaci (notesu, długopisu, pendrive, zakreślacza).

W projekcie udział weźmie 100 osób z terenu Gminy Szerzyny w wieku 25-74 lat.

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00