Gmina Szerzyny ogłasza nabór w ramach Projektu ,,Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szerzyny”.

5 września 2023

Projekt skierowany jest do właścicieli nieruchomości poza Aglomeracją Szerzyny i ma na celu poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez umożliwienie odprowadzania ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków. Przeznaczeniem przydomowych oczyszczalni ścieków wykonywanych w ramach Projektu jest oczyszczanie ścieków bytowych z gospodarstw niezwiązanych
z działalnością gospodarczą.

Wysokość dofinansowania przez Gminę Szerzyny wyniesie 85% kosztów zadania, pozostałe 15% będzie stanowił wkład własny Mieszkańców.

Szczegółowe informacje o Projekcie, w tym warunki uczestnictwa, wysokość dofinansowania oraz procedura zgłaszania się do Projektu określone są w Regulaminie i umowie z mieszkańcem.

Informacje o Projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Szerzyny tel. 14 65 17 300 wew. 138.

UMOWA Z MIESZKAŃCEM

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00