Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa

14 marca 2019

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach

38-246 Szerzyny 159

tel. (14) 651 74 46

e- mail: kulturaszerzyny@onet.eu

Siedziba: Dom Kultury w Szerzynach, 38-246 Szerzyny 159

Dom Kultury w Szerzynach, tel.: (14) 651 74 46

Godziny pracy:

Poniedziałek    900 – 1300

Środa    1100 – 1500 

Czwartek 1515 – 1915

Piątek      1515 – 1915

Sobota     1100 – 1500

Dom Kultury w Czermnej, tel., (14) 652 81 65

Godziny pracy:

Poniedziałek    900 – 1300 (praca w GCKiCz w Szerzynach)

Środa    1500 – 1900

Czwartek 1500 – 1900

Piątek      1500 – 1900

Sobota     1500 – 1900

Klub Kultury w Swoszowej, tel.: 664442199

Godziny pracy:

Poniedziałek    830 – 1230 (praca w GCKiCz w Szerzynach)

Środa    1500 – 1900 

Czwartek 1500 – 1900

Piątek     1500 – 1900

Sobota     1500 – 1900

Biblioteka Publiczna w Swoszowej, tel.: 664442199

Poniedziałek:                       1300 – 1500

Środa:                                  1300 – 1500 

Czwartek:                            1300 – 1500

Piątek:                                 1300 – 1500

Sobota:                                1300 – 1500

Klub Kultury w Żurowej, tel.: (14) 651 8 320

Poniedziałek    900 – 1300 (praca w GCKiCz w Szerzynach)

Środa    1500 – 1900

Czwartek 1500 – 1900

Piątek      1500 – 1900

Sobota     1500 – 1900

PODCZAS ORGANIZOWANYCH IMPREZ I WYDARZEŃ PLENEROWYCH GODZINY PRACY MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE.

Rys historyczny:

Uchwałą Rady Gminy Szerzyny z dnia 20.03.1991r.  powstało Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach.

Powołanie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach miało szczególnie na względzie ożywienie działalności istniejących już domów kultury w Ołpinach i Czermnej
oraz uruchomienie klubów kultury w każdym sołectwie. Rozbudowano również sieć bibliotek publicznych.

W obecnej chwili każda miejscowość w naszej gminie posiada klub lub dom kultury oraz bibliotekę, w której zatrudnieni są pracownicy GCKiCz.

W codziennej pracy pracownicy koncentrują się na upowszechnianiu różnych form kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dbają o kultywowanie tradycji ludowych.

W okresie Bożego Narodzenia kultywowane są prastare i nowsze widowiska: draby, turoń, kobyłka, herody, jasełka, przeglądy kolęd i pastorałek. W okresie karnawału, współpracując z Kołami Gospodyń Wiejskich, pracownicy nie zapominają o tradycji „zapustów”.

Okres Wielkanocy to czas na zdobienie pisanek metodami tradycyjnymi, udział w konkursach gminnych i powiatowych.
W okresie letnim podtrzymywany jest zwyczaj wicia wieńców dożynkowych święconych w Święto Matki Bożej Zielnej i podczas dożynek.

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez w Gminie jak również uczestniczy w imprezach organizowanych przez powiat i województwo, między innymi: Panoramy Kultury GminySzerzyny ( 1992, 1993 ), Gminne Dożynki ( co roku od 1997r. ), Dożynki Powiatowe, Dożynki Ogólnopolskie ( Częstochowa 2000 ), 650- lecie Szerzyn ( 1998 ), 650- lecie CzermnejLato zkulturą powiatu jasielskiego ( 2000 ), 125- lecie OSP Szerzyny130- lecie OSP Ołpiny, jubileusze orkiestr strażackich, Jarmark Ludowy (Szerzyny 2007), Pogórzańskie Święto Produktów Regionalnych Czermna (2007 ), Biesiad z Kapelami i Zespołami Śpiewaczymi.

W ramach zorganizowanego konkursu „Legendy mojej okolicy” (2008) możliwe było zapisanie przez młodych literatów baśniowych dziejów miejscowej ludności.

GCKiCz zorganizowało także szereg letnich pikników, festynów, zabaw sylwestrowych, andrzejkowych, jubileuszowych, biesiad, kursów, wystaw, przedstawień, spotkań, konkursów, wycieczek, turniejów i innych okolicznościowych uroczystości.

Od 2000 r. do 2016 r. wydawany był kwartalnik społeczno-kulturalny ,,Gmina Szerzyny”, w którym zamieszczane były informacje z zakresu działalności GCKiCz, informacje bieżące, ciekawostki historyczne, aktualności z różnych źródeł i placówek.

Na terenie gminy działa 5 bibliotek publicznych: w Szerzynach, Czermnej, Ołpinach, Swoszowej i Żurowej, które włączone są w strukturę Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Biblioteki zaopatrzone są w księgozbiór, z którego korzystają czytelnicy. Większość księgozbiorów jest wypożyczana przez czytelników na zewnątrz. Natomiast księgozbiór podręczny, do którego zaliczamy różnego rodzaju encyklopedie, słowniki, leksykony itp. jest udostępniony czytelnikom na miejscu w czytelni.

Każda biblioteka prenumeruje kilka kolorowych czasopism, które można poczytać w bibliotece, lub wypożyczyć do domu.

Wszystkie Biblioteki GCKiCz posiadają komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu.

GODZINY OTWARCIA POSZCZEGÓLNYCH BIBLIOTEK:

Biblioteka Publiczna w Szerzynach, tel.: 579470924

Poniedziałek:                          1400 – 1800

Wtorek:                                  900 – 1300

Środa:                                     900 – 1300 

Czwartek:                               900 – 1300

Piątek:                                     1400– 1800

Biblioteka Publiczna w Czermnej, tel.: (14) 652 8165

Poniedziałek:                         900 – 1300

Wtorek:                                 1400 – 1800

Środa:                                    1400 – 1800 

Czwartek:                              1400 – 1800

Piątek:                                    900 1300

Biblioteka Publiczna w Ołpinach, tel.: (14) 6519204

Poniedziałek:                        1100 – 1500

Wtorek:                                 900 – 1300

Środa:                                     900 – 1300 

Czwartek:                               900 – 1300

Piątek:                                  1400 – 1800

Biblioteka Publiczna w Swoszowej, tel.: 664442199

Poniedziałek:                       1330 – 1530

Środa:                                  1500 – 1700 

Czwartek:                            1500 – 1700

Piątek:                                 1500 – 1700

Sobota:                                1500 – 1700

Biblioteka Publiczna w Żurowej, tel.: (14) 651 8320

Poniedziałek:                          1100 – 1500

Wtorek:                                  730 – 1130

Środa:                                     730 – 1130 

Czwartek:                               730 – 1130

Piątek:                                   1400 – 1800

PODCZAS ORGANIZOWANYCH IMPREZ I WYDARZEŃ PLENEROWYCH GODZINY PRACY MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE.

Od 1 września 2022 r. godziny pracy bibliotek ulegną zmianie.