Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Grant na szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

6 maja 2015

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015. Dofinansowano grant związany z podniesieniem wiedzy i kwalifikacji strażaków ochotników z terenu Gminy Szerzyny.


 

W ramach projektu „WYKORZYSTAJ CZAS – podniesienie wiedzy i kwalifikacji strażaków ochotników z terenu Gminy Szerzyny”, który rozpocznie się 1 czerwca 2015 r. i będzie trwał do 31 października 2015 r. zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • 8-godzinne warsztaty udzielania wsparcia psychologicznego w akcjach ratowniczych i radzenia sobie ze stresem w sytuacjach ekstremalnych dla rekrutowanych wcześniej 27 strażaków ochotników z terenu miejscowych jednostek OSP;
  • 66-godzinne szkolenie dla rekrutowanych wcześniej 27 strażaków ochotników z terenu miejscowych jednostek OSP;
  • 5-godzinny trening przez bezpośrednich uczestników projektu (biorących udział w warsztatach i szkoleniu) wśród druhów w macierzystych jednostkach OSP (w sumie, co najmniej 50 osób w skali Gminy Szerzyny).

 

W wyniku projektu 27 druhów rozwinie swoje umiejętności i kwalifikacje oraz podniesie kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskując stosowne certyfikaty. Warsztaty z psychologiem rozwiną umiejętności radzenia sobie ze stresem, wspierania psychologicznego osób poszkodowanych zarówno podczas wypadków, jak i innych zdarzeń losowych.  Grupa biorąca czynny udział w projekcie podzieli się zdobyta wiedzą i umiejętnościami z kolejnymi, co najmniej 50 członkami OSP.

W ramach projektu zostanie zakupiony fantom szkoleniowy. Projekt obejmie wszystkie jednostki z terenu Gminy Szerzyny. Funkcję koordynatora będzie pełniła Ochotnicza Straż Pożarna w Szerzynach.

Pozyskane dofinansowanie wynosi  15.435,00 zł.

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00