Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Informacja marzec 2015

27 marca 2015

INFORMACJA

 

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce prowadzi do 31.03.2015 r. nabór wniosków w Programie ”Wolontariat rodzinny – lokalnie ”. W Programie zostaną przyznane granty w wys. do 7 tys. zł na działania rodzinnych wolontariuszy. Do udziału w Programie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( np. stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe, parafie) posiadające osobowość prawną, w ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego Programu można uzyskać na stronie www.wolontariat rodzinny.pl.

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00