Informacja o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego w Szerzynach w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2019

9 kwietnia 2019

Szerzyny, dnia 08.04.2019r.

INFORMACJA

O TERMINACH DYŻURÓW

URZĘDNIKA WYBORCZEGO W SZERZYNACH

Niniejszym, w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, w celu obsługi Komitetów Wyborczych i Wyborców zgłaszających kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych wprowadza się dyżury Urzędnika Wyborczego w Szerzynach w poniższych terminach:

w dniu 10 kwietnia 2019r. w godzinach 09.00 – 15.00

w dniu 12 kwietnia 2019r. w godzinach 13.00 – 15.00

w dniu 16 kwietnia 2019r. w godzinach 09.00 – 14.00

w dniu 18 kwietnia 2019r. w godzinach 13.00 – 15.00

w dniu 23 kwietnia 2019r w godzinach 09.00 – 15.00

w dniu 25 kwietnia 2019r. w godzinach 13.00 – 15.00

w dniu 26 kwietnia 2019r. w godzinach 09.00 – 15.00

Dyżury pełnione będą w siedzibie Urzędu Gminy w Szerzynach nr 521 w pokoju nr 002.

Urzędnikiem Wyborczym w Szerzynach został powołany /-/ Maciej Kawa.

Jeśli zgłoszenie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych nastąpi poza wyznaczonymi dyżurami zgłoszenia należy pozostawiać w sekretariacie Gminy Szerzyny, który to dokumentację zgłoszeniową przekaże Urzędnikowi Wyborczemu do dalszego procedowania.

W sprawach pilnych i nagłych proszę kontaktować się z Urzędnikiem Wyborczym w Szerzynach, tel. 530-954-020, e-mail: urz-121616-1@pkw.gov.pl.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00