Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny – 2 edycja

21 maja 2012

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Nazwa i adres
jednostki zatrudniającej:

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szerzynach

Określenie
stanowiska: Asystent rodziny

Stanowisko
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet VII,
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach informuje, że w
wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny
została wybrana
Pani
Elżbieta Rabińska – Pecyna
.Uzasadnienie
dokonanego wyboru:Zgodnie z zastosowaną metodą naboru wybrano
kandydatkę, które spełniały wymogi formalne do przyjęcia na w/w
stanowisko, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko
asystenta rodziny.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00