Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca obszaru zagrożonego wściekliznąstyczeń 2015

19 stycznia 2015

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca obszaru zagrożonego wścieklizną

 

W związku ze stwierdzeniem ogniska wścieklizny w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski wydane zostało:

Na obszarze zagrożonym wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

1) zakazuje się wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne,

2) zakazuje się polowań oraz odłowów zwierząt łownych,

3) zakazuje się organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt,

4) zakazuje się wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii,

5) zakazuje się przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,

6) nakazuje się trzymanie psów i kotów pod pełną kontrolą posiadaczy,

7) nakazuje się odstrzał sanitarny lisów na określonym obszarze.

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00