Informacja Wójta Gminy Szerzyny Grzegorza Gotfryda w związku z KORONAWIRUEM

12 marca 2020
Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd informuje, iż w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, prosi o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi działań profilaktycznych na terenie Gminy Szerzyny w zakresie walki z KORONAWIRUSEM.
Urząd Gminy Szerzyny
Z dniem 16 marca 2020 r. (poniedziałek) zawiesza się funkcjonowanie kasy w Urzędzie Gminy Szerzyny. Wszystkie płatności (podatki i opłaty) zaleca się regulowanie przelewami elektronicznymi.
Podczas załatwiania spraw urzędowych uprzejmie prosimy o wykorzystanie formy elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) lub kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu Gminy. Wizyty w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych należy ograniczyć do minimum lub odłożyć na późniejszy termin.
Z dniem 16 marca 2020 r. (poniedziałek) przy wejściu do Urzędu Gminy Szerzyny zainstalowany zostanie dozownik z środkiem antybakteryjnym. Każda osoba wchodząca do Urzędu Gminy zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
Osoby mające zewnętrzne oznaki chorobowe (kaszel) będą proszone o opuszczenie budynku Urzędu Gminy Szerzyny.
Podczas załatwiania koniecznych spraw pragnę zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami i pracownikami Urzędu.
Od dnia 13 marca 2020 r. do każdego Mieszkańca za pośrednictwem poczty trafi ulotka informująca o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W ulotce będzie zawarta także informacja z niezbędnymi numerami telefonów instytucji epidemiologicznych i jednostek ochrony zdrowia.
Szkoły i instytucje kultury
Z dniem dzisiejszym tj. 12 marca br. decyzją Ministra Edukacji Narodowej została zawieszona działalność edukacyjna w przedszkolach (publicznych i niepublicznym) i szkołach podstawowych. Pracownicy administracyjni będą przebywać na terenie swoich placówek wykonując prace porządkowe i organizacyjne.
Brak zajęć lekcyjnych na terenie Gminy nie oznacza dla uczniów okresu ferii lub wakacji. Zaleca się uczniom przebywanie w domach i samokontrolę stanu zdrowia.
Z dniem dzisiejszym zawieszona zostaje działalność wszystkich domów kultury i bibliotek na terenie Gminy Szerzyny.
Imprezy i wydarzenia
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 244.2020 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 11 marca 2020 r. polecono odwołać wszystkie imprezy oraz zajęcia z udziałem Mieszkańców organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Szerzyny, w tym imprezy kulturalne i sportowe. Zamknięciu aż do odwołania podlegają wszystkie obiekty sportowe: hala sportowa w Czermnej, sale gimnastyczne przy szkołach, Orlik w Szerzynach.
Seniorzy
W związku z dużym zagrożeniem dla seniorów, którzy należą do największej grupy ryzyka powikłań, zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego z dnia 11.03.2020 r. czasowe zawieszenie działalności od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. obejmuje Klub Senior Plus oraz nieformalne grupy seniorów na terenie Gminy Szerzyny.
Ponadto zaleca się ograniczenie opuszczania domów przez seniorów. Podstawowe sprawunki domowe zaleca się dokonywać przez innych domowników. Załatwianie spraw może się odbywać poprzez pełnomocników, posiadających stosowne upoważnienia.
Osoby wracające z zagranicy
Mieszkańców powracających z zagranicy lub gości prosimy o pozostanie w najbliższym czasie w domach, samokontrolę, a w przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną pilne powiadomienie telefoniczne najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej (tel. 14 621 70 97)
Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie strony internetowej Gminy Szerzyny, na której na bieżąco informujemy o dalszych decyzjach podejmowanych w walce z koronawirusem. Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Szerzyny o racjonalne działanie i zachowanie spokoju.
Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00