KOLEJNE PROMESY I DOTACJE DLA GMINY SZERZYNY

6 czerwca 2019

Kolejne pozyskane środki na modernizację odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Szerzyny.
Dzięki otrzymanym funduszom przystąpimy do wykonania nakładek asfaltowych na następujących odcinkach:
– Czermna Przysiółek Przydole (do p. Birosia) 530 mb;
– Ołpiny Przysiółek Dębina 245 mb;
– Swoszowa Przysiółek Wola 140 mb;
– Żurowa Przysiółek Podlesie (koło p. Ziomka) 420 mb.
Serdecznie dziękuję Panu Witoldowi Kozłowskiemu – Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz Panom Wicemarszałkom: Łukaszowi Smółka oraz Tomaszowi Urynowiczowi za przyznanie maksymalnej kwoty dofinansowania. Dziękuję za wsparcie naszych działań Panu Wojciechowi Skruchowi – Przewodniczącemu Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Panu Stanisławowi Bukowiec – Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego. Bardzo się cieszę, że kolejne środki pozwolą poprawić dojazd zarówno do gruntów rolnych jak i zabudowań Mieszkańców. – dziękuje Wójt Grzegorz Gotfryd.

Kolejne duże wsparcie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Szerzynach. Przyznana dotacja w kwocie 300.000 zł na remont w zakresie wymiany pokrycia dachu wraz z deskowaniem, pozwoli zrealizować kolejny etap prac Kościoła Parafialnego w Szerzynach. Pozyskana dotacja była możliwa dzięki wsparciu Pana Posła Wiesławowa Krajewskiego.

Gmina Szerzyny otrzymała promesy na łączną kwotę 1.860.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To potężny zastrzyk finansowy. Dzięki pozyskanym środkom zostanie wyremontowanych łącznie 5,872 km dróg gminnych w następujących miejscowościach:
– Szerzyny – Przysiółek Podlesie,
– Ołpiny – Przysiółek Teresin,
– Czermna – Przysiółek Piekło,
– Żurowa – Przysiółek Dobrocin,
– Swoszowa – Przysiółek Przymiarek.

 

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00