Kontynuacja prac remontowo otworzeniowych na zabytkowym cmentarzu nr 34 w Ołpinach kwiecień 2015

16 kwietnia 2015

W dniu 20 marca 2015 r., z rąk Marszałka Województwa – Pana Marka Sowy, Wójt Gminy Szerzyny – Pan Grzegorz Gotfryd odebrał symboliczny czek na kwotę 30.000 zł.

Decyzję o udzieleniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków podjął na wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego – Sejmik Województwa Małopolskiego w formie uchwały, po przeprowadzonej wcześniej ocenie formalnej i merytorycznej, złożonego przez Gminę Szerzyny wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych zadania p.n.: Ołpiny, cmentarz wojenny nr 34, 04.05.1998 r. (A-414), odbudowa wnętrza cmentarza poprzez urządzenie mogił ziemnych wraz z krzyżami i tabliczkami imiennymi.

Realizacja zadania będzie możliwa również dzięki uzyskanej dotacji celowej w kwocie 60 000 zł, przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego – Pana Jerzego Millera na odtworzenie wnętrza cmentarza.

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00