Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Książka naszych marzeń wrzesień 2015

30 września 2015

RZĄDOWY PROGRAM „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

 

Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana…”

 

Celem programu, do którego przystąpiła Gmina Szerzyny jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów.

Chodzi o doposażenie bibliotek szkolnych w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata oraz książki wybrane przez samych uczniów — atrakcyjnych dla nich, jednocześnie służące do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wśród celów programu wymieniono także: urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Udział w programie zadeklarowali wszyscy Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Szerzyny. Rządowe wsparcie finansowe w kwocie 6 200 zł zostało udzielone pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w sumie 1 550 zł, na które wyraził zgodę Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd, co stanowi 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Poniższa tabela przedstawia listę szkół, które otrzymały dotację od wojewody, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia

Lp

Nazwa szkoły

Koszt całkowity

Kwota wnioskowana z programu „Książki naszych marzeń” w zł

Finansowy wkład Gminy Szerzyny w zł

1

Szkoła Podstawowa Swoszowa

1 250,00 zł

1 000,00 zł

250,00 zł

2

Szkoła Podstawowa Ołpiny

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

3

Szkoła Podstawowa Szerzyny

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

4

Szkoła Podstawowa Czermna

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

5

Szkoła Podstawowa Żurowa

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

razem

7 750,00 zł

6 200,00 zł

1 550,00 zł

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00