Mączka Kostna 2012

22 maja 2012

Szanowni
Rolnicy,

Hodowcy
zwierząt gospodarskich

W
związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego
stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt
gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez
Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:

Zakaz
stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt
gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego
odwołania.
Nadal obowiązuje
bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu
zwierząt gospodarskich.

Każdy
rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w
żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno – kostnych, musi
liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między
innymi:zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność
nielegalnego posiadania mączek mięsno – kostnych,nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 mln
złotych,zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno
– kostnych na koszt właściciela,blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania
do obrotu. W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do
uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji
na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla
zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc
pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek
mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża
rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury
karno – administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek
mięsno – kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa
polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub
obiema karami łącznie.

Z-ca
Głównego Lekarza WeterynariiJarosław
Naze

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00