Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” sierpień 2023

31 sierpnia 2023

 

W związku z otwarciem naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Gmina Szerzyny zamierza przystąpić do w/w Programu.

Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego Programu do dnia 08 września 2023 r.

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępowć.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  2. osoby z niepłenosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo traktowane równoważnie).

Usługi asystenckie obejmują m.in. wsparcie uczestnika przy wykonywaniu codziennych czynności, wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

  1. Karta zgłoszenia do Programu. (załącznik nr 7 do Programu)
  2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej. (załącznik nr 8 do Programu)
  3. Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,
  4. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Druki do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach oraz w załączonym linku na dole komunikatu.

Komplet dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach. Nabór wniosków jest otwarty, do czasu wyczerpania limitu miejsc i środków.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz wytycznych Programu.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr telefonu: 14 69 20 120, lub drogą elektroniczną e-mail: gops@szerzyny.pl

Link do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 https://www.gov.pl/web/uw-polski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia—edycja-2024

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00