Nowa hala sportowa – Czermna 2013

19 lutego 2013

11 II
2013 r. –
otwarcie hali sportowej w Czermnej


Oto dzisiaj
nasza szkoła otrzymuje prezent w postaci wspaniałej hali
sportowej
” – słowa Dyrektora Zespołu Szkół w
Czermnej Wacława Sychty w dniu poświęcenia sali gimnastycznej


Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali: Pani Urszula Augustyn posłanka na sejm RP, Pan
Andrzej Sztorc poseł na sejm RP, Pan Stanisław Sorys wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pani Urszula Blicharz Dyrektor
Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Pan Stanisław
Kmiecik Wójt Gminy Szerzyny, Pan Marek Antas Przewodniczący Rady
Gminy Szerzyny, Pan Wacław Sychta Dyrektor Szkoły, Pani Elżbieta
Pyra Przedstawiciel Rady Rodziców i Przewodnicząca Samorządu
Szkolnego Sylwia Mazur. Uroczystości przewodniczył J.E. ks. bp
Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski rozpoczynając od mszy św. w
Sanktuarium M. B. P. w Czermnej.


Jednak zanim doszło do
tak radosnego momentu kiedy można było wypowiedzieć tyle
budujących, zobowiązujących i pełnych wdzięczności słów –
należy przypomnieć historię z ogromem poczynionych starań i
włożonej pracy ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie.
Początek starań o budowę sali gimnastycznej sięga kilkunastu lat. W
ramach ogłoszonego naboru wniosków w dniu 31 sierpnia 2009
r. Gmina Szerzyny złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania dla
inwestycji p.n. „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w
Czermnej, Gmina Szerzyny”
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 6.2. Rozwój Obszarów
Wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i
sportowa. Kosztorys inwestorski zadania wynosił 7 905 247,00 zł.
Umowa o dofinansowaniu projektu pomiędzy Gminą Szerzyny a Zarządem
Województwa Małopolskiego, reprezentowanego przez Marszałka
Województwa Małopolskiego – Pana Marka Nawarę oraz przez
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Pana Romana Ciepielę
została podpisana 28 maja 2010 r. W ramach ogłoszonego przetargu
na wybór wykonawcy zadania – wybrano Firmę MATEO Józefa Firmugi z
Tarnowa, z którą podpisano umowę na realizację zadania w dniu 31
sierpnia 2010 r. Całkowity koszt inwestycji wynosił 5 373 729,71
zł. Koszty kwalifikowane stanowiły 4 007 760,28 zł, w tym:
dotacja 2 446 737,65 zł, co stanowiło 61,05 % kosztów
kwalifikowanych. Inspektorem nadzoru inwestycji był Pan Józef
Malina. Budowa sali gimnastycznej zakończyła się 31 marca 2012 r.
17 grudnia 2012 r. uzyskano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Tarnowie zezwalającą na użytkowanie obiektu. Powierzchnia
użytkowa sali to 1982 m 2 a kubatura 16608
m3. Administratorem sali gimnastycznej został Zespół
Szkół w Czermnej. Otrzymali piękny dobrze wyposażony obiekt,
dzięki czemu ich warunki pracy stają się o wiele lepsze. Dobrze
wyposażona pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z widownią,
siłownią, z pomieszczeniami szatniowo – socjalnymi z całą
pewnością będą mogły być wykorzystane przez młodzież szkolną
i inne chętne osoby. Szkoła wzbogaciła się o dodatkowe
pomieszczenia dla przedszkola i szatnie. Z pewnością wszyscy to
docenią i będą szanować to co otrzymali.


W tym miejscu szczególe
podziękowania za przychylność okazywaną na wszystkich etapach budowy
hali sportowej i urzeczywistnienie marzeń wielu pokoleń
społeczności czermneńskiej należą się dla Pana Stanisława
Kmiecika – wójta Gminy Szerzyny.


11 lutego 2013 roku
odbyło się także oficjalne nadanie Szkole
Podstawowej i
Publicznemu
Gimnazjum imienia Bł. Karoliny Kózki i przekazanie sztandaru
Zespołu Szkół w Czermnej.
Przewodniczący
Rady Gminy Szerzyny Pan Marek Antas odczytał uchwały
Rady Gminy Szerzyny w sprawie nadania imienia Bł. Karoliny Kózki
Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Czermnej. Następnie
Rada Rodziców przekazała sztandar na ręce Dyrektora szkoły a ten
z kolei powierzył go uczniom. Dyrektor przybliżył postać patronki
szkoły i uzasadnił godny wybór do naśladowania, mówiąc:

„Z pewnością może ona stanowić wzór dla młodzieży. Każdy,
kto obserwuje młodych ludzi, wie doskonale, że szukają oni
wzorców. Są przy tym bardzo wyczuleni na fałsz, brak autentyzmu,
przemawiają do nich nie tyle słowa, co konkretne postawy. Warto
zatem pokazywać dzieciom i młodzieży pozytywne wzorce, aby później
mogli oni samodzielnie dokonać wyboru postawy życiowej, rozumieli,
że nie uleganie modzie, ale wybieranie tego co dobre sprawia, że
sami stają się wartościowymi ludźmi. Karolina Kózka zginęła,
broniąc
dziewictwa, nie powinniśmy jednak zapominać o tym,
jak żyła.  Była ona prostą dziewczyną, która swoje życie
potrafiła budować zgodnie z określoną hierarchią wartości. Jej
codzienność wypełniały modlitwa i praca. Nie były one
oddzielone, ale się przenikały. Karolina pamiętała o tym, że Bóg
jest cały czas obecny w jej życiu, pracę traktowała zaś, jako
służbę, dzięki której mogła wyrażać miłość wobec innych.
Uważamy, że może być ona wzorem dla młodego człowieka z
XXI wieku – wzorem pracowitości, sumienności, zaangażowania w
życie wsi, umiłowania wiedzy, religijności, pomocy innym ludziom i
braku przywiązywania wagi do wartości materialnych. Może stanowić
wzór dla młodych ludzi swoim pracowitym życiem ale także odwagą
i heroizmem w obronie swej godności. Pokazuje, że nawet w
najtrudniejszych czasach i okolicznościach zwycięstwo jest
możliwe”
. Wdzięczność za Patronkę, sztandar i halę
uczniowie – młodzi aktorzy wyrazili przygotowanym montażem słowno
– muzycznym, będącym prawdziwą ucztą duchową dla wszystkich
oglądających.


W uroczystości brali
udział przedstawiciele władz państwowych, Wójtowie i
Burmistrzowie sąsiadujących miast i gmin, Księża, Rada Gminy i
Rada Wsi, reprezentacja Urzędu Gminy w Szerzynach, przedstawiciele
okolicznych szkół z pocztami sztandarowymi, społeczność szkolna
i mieszkańcy wsi. Wszyscy z zadowoleniem podziwiali wspaniały
obiekt i życzyli sobie więcej takich w naszej gminie. Jako
podsumowanie cisną się na usta słowa łacińskiej sentencji: verba
docent, exempla trahunt
/słowa uczą, przykłady pociągają/
– w odniesieniu do Patronki szkoły ale i tych
wszystkich, którzy przyczynili się do budowy hali sportowej dając
jednocześnie wzór determinacji, wytrwałości, poświęcenia i
pracowitości.


{gallery}otw_hali_czermna_2013{/gallery}

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00