Obwieszczenie w sprawie GPR

3 marca 2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Szerzyny

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szerzyny na lata 2016–2020

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXVII/288/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Szerzyny

podaje się do publicznej wiadomości informację, że została podjęta przez Radę Gminę Szerzyny Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 z dnia 2 marca 2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szerzyny na lata 2016–2020

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXXVII/288/2017 Rady Gminy Szerzyny z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Szerzyny.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szerzyny poddany zostanie procesowi konsultacji społecznych, których okres prowadzenia oraz możliwe formy uczestnictwa w nich zostaną przedstawione w osobnym obwieszczeniu.

 

 

Wójt Gminy Szerzyny

Grzegorz Gotfryd

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: 146517300
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@szerzyny.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00