Urząd Gminy Szerzyny 38-246 Szerzyny 521 (14) 651-73-00, (14) 651-72-99 szerzyny@zgwrp.org.pl
Menu desktop

Ośrodki zdrowia

31 maja 2012

O G Ł O S Z E N I E


W dniu 30 kwietnia 2012r.
Rada Gminy Szerzyny nie podjęła uchwały w sprawie likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.


W związku z powyższym
do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Szerzyny nadal
zobowiązany jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Szerzynach.


Za funkcjonowanie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach, a
w szczególności za zapewnienie obsługi medycznej na właściwym
poziomie, organizację pracy w czterech ośrodkach zdrowia na terenie
Gminy, zapewnienie dyżurów, zastępstw pracowników przebywających
na urlopach czy zwolnieniach chorobowych odpowiada dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach –
do końca lipca br. tj. do upływu okresu wypowiedzenia umowy o
pracę, Pan Marek Kuca .


W związku ze złożonym
przez dyrektora Pana Marka Kucę w dniu 30.04.2012r. wypowiedzeniem
umowy o pracę, upływającym z dniem 31 lipca 2012r. Wójt Gminy
Szerzyny wszczął procedurę konkursową na stanowisko dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.


Gmina Szerzyny zamierza w
dalszym ciągu zapewnić ochronę zdrowia mieszkańców na
dotychczasowych zasadach tj. poprzez świadczenia zdrowotne
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach w
czterech ośrodkach zdrowia. Tym samym nie jest zainteresowana
świadczeniem usług zdrowotnych przez niepubliczny ( prywatny )
podmiot leczniczy.

W
Ó J T

inż.
Stanisław Kmiecik

Polecane strony
http://www.dziennikustaw.gov.pl/
http://www.monitorpolski.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/actbymonths
www.mikroporady.pl
https://www.wfos.krakow.pl/
logo

Gmina Szerzyny

Oficjalny gminny serwis internetowy Gminy Szerzyny

Kontakt

Adres: Szerzyny 521, Szerzyny
Telefon: (14) 651-73-00
Telefon: (14) 651-72-99
E-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl
NIP: 9930337193
REGON: 851661211

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00